Delcomp – komplexné služby

Pre spoločnosť Delcomp, ktorá sa venuje dovozu exotických drevín zo zahraničia, výrobe a montáži drevených terás, fasád či doplnkov, sme zabezpečili komplexné služby spojené s adaptáciou značky na požiadavky moderných zákazníkov. Pomohli sme jej využiť plný potenciál a predbehnúť silnú konkurenciu.

Webstránka
Marketingová stratégia
Brandová identita
3D Vizualizácie
Logomanuál
Foto-produkcia

Brand story video

Značka Delcomp má viacero kľúčových hodnôt, ktoré ju odlišujú od konkurencie. Aby ich klienti dokázali naplno pochopiť, rozhodli sme sa ich prezentovať v emotívnom brand story videu.

Úlohou brand story videa je zaujať pozornosť potenciálneho zákazníka a vzbudiť v ňom silnú emóciu, vďaka ktorej sa mu značka Delcomp zakorení v pamäti. Tento dojem sa nám podarilo vyvolať kombináciou viacerých spotov, ktoré sme doplnili o voiceover a hudobný podklad. Jednotlivé scény videa odkazujú na najdôležitejšie hodnoty Delcomp – premenu nehnuteľnosti na skutočný domov, spojenie s prírodou, rodinu, individuálny prístup a dôraz na spokojnosť zákazníka.

Responzívna webstránka

Vytvorili sme rýchly a responzívny web, ktorý je optimalizovaný pre všetky zariadenia. Spája unikátny dizajn s prehľadnou štruktúrou a vyladeným UX. Je tak pripravený zvyšovať mieru konverzie a správnym spôsobom prezentovať spoločnosť Delcomp pred potenciálnymi zákazníkmi.

Pri návrhu webu sme použili reálne fotografie, ale aj profesionálne vizualizácie, ktoré vzbudzujú emócie a prezentujú jednotlivé riešenia spoločnosti Delcomp. Tie sme doplnili farebnosťou a ikonografiou vychádzajúcou z brandovej identity. Na základe analýzy trhu a požiadaviek zákazníkov sme navrhli usporiadanie menu a jednotlivých prvkov webu, aby klienti ľahko našli to, čo ich zaujíma. Do webstránky sme implementovali realizované projekty a viacero strategicky umiestnených CTA prvkov motivujúcich k vykonaniu konverzie.

Farebnosť Delcomp

Pri návrhu farebnosti sme brali do úvahy hlavné činnosti spoločnosti. Na základe nich sme ako dominantnú farbu zvolili hnedú. Tú sme doplnili o bielu a odtiene čiernej, ktoré vyjadrujú exkluzivitu, stabilitu, čistotu a modernosť.

„Nie ten je majster, kto veľa robí, ale ten, kto robí dobre.“

Reklamné kampane

Aby sme dokázali Delcomp odlíšiť od silnej konkurencie, navrhli sme súbor kreatívnych reklamných kampaní. Pri ich tvorbe sme pracovali s motívmi exotických drevín, ktorými je spoločnosť charakteristická.

Kreatívne headliny doplnené o emotívny vizuál pútajú pozornosť potenciálnych zákazníkov naprieč viacerými kanálmi a robia značku Delcomp ľahko zapamätateľnou. Jednotlivé kampane na seba nadväzujú a zasahujú cieľovú skupinu vo všetkých fázach nákupného procesu.

Typografia

Typografia do významnej miery ovplyvňuje to, ako zákazník vníma značku. Rozhodli sme sa pre elegantné moderné fonty, ktoré pôsobia uhladeným dojmom.

Marketingová stratégia

Kľúčovou súčasťou našej spolupráce so spoločnosťou Delcomp bol návrh marketingovej stratégie. V nej sme zadefinovali jednotlivé aktivity, prostredníctvom ktorých budeme schopní dosiahnuť vytýčené ciele a posunúť značku na nový level.

V marketingovej stratégii sme na základe analýz trhu a samotnej spoločnosti zadefinovali cieľové skupiny. Porovnali sme kľúčové silné i slabé stránky značky Delcomp a jej hlavných konkurentov, na základe ktorých sme odhalili trhové príležitosti. Podľa nich sme navrhli komunikačnú stratégiu na jeden rok, v rámci ktorej sme vytvorili viacero kampaní. Tie sme rozdelili do niekoľkých fáz podľa toho, na akú cieľovú skupinu sú zamerané a aký je ich cieľ. Súčasťou marketingovej stratégie bol taktiež návrh social media stratégie na jeden rok.

Brandová identita

Brandovú identitu Delcomp sme poňali ako exkluzívny katalóg, ktorý definuje všetky kľúčové atribúty značky. Zadefinovali sme v nej ciele a vízie spoločnosti, positioning, komunikátory, touchpointy, tone of voice, cieľové skupiny, slogan, fonty, farebnosť, logo či ikonografiu. Na základe týchto prvkov sme dokázali navrhnúť web a ďalšie komunikačné materiály tak, aby bola prezentácia brandu konzistentná.

Brandové logo

Logo Delcomp pripomína ďatľa na strome, pričom svojím tvarom D odkazuje na názov spoločnosti. Keďže ide o kľúčový vizuálny prvok značky, mierne sme upravili jeho vzhľad a prispôsobili sme ho novej brandovej identite.

Zadefinovali sme viacero variant loga a možností jeho použitia, aby bola zaistená konzistentnosť komunikácie za každých okolností.

Aby bolo možné logo Delcomp využiť v rámci rôznych aplikácií, vytvorili sme nielen samotný symbol, ale aj logotyp.

3D Vizualizácie na mieru

Prostredníctvom 3D vizualizácií sme na webe a ďalších komunikačných materiáloch Delcomp dokázali potenciálnym zákazníkom odprezentovať výzor jednotlivých produktov a realizácií.

Pri vytváraní webu sme nemali k dispozícii kvalitné fotografie niektorých realizácií, ktoré sú pre spoločnosť Delcomp kľúčové. Na základe dodaných podkladov sme preto vytvorili profesionálne vizualizácie na mieru. Tie sú na nerozoznanie od skutočných fotografií a do detailov zobrazujú jednotlivé produkty spolu s okolitou kompozíciou. Zákazník si tak dokáže ľahšie predstaviť, ako budú riešenia vyzerať v realite.

Profesionálna foto-produkcia

Delcomp je rodinná spoločnosť, v ktorej panuje priateľská atmosféra. Aby sme ju dokázali komunikovať navonok, zorganizovali sme fotenie v ateliéri.

Profesionálne fotografie tímu Delcomp pomáhajú budovať dôveru u potenciálnych zákazníkov a dajú sa použiť v rôznych prezentačných materiáloch.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

0:00
0:00