Blog


font pairing

Font pairing: Jak na webu kombinovat různé typy písma?

Důležitou součástí každé webové stránky je text. Zatímco v minulosti plnil jen informační roli, dnes ve velkém ovlivňuje také design. Správně zvolené písmo dokáže přilákat pozornost, zvýraznit určitý údaj či dokonce podpořit prodej. Typů písem může být na webu rovnou několik. Důležité je však zvolit takové, které se navzájem doplňují. Jak na to? Podívejte se, v čem spočívá moderní font pairing. 

Vyberte si jedno základní písmo

Pro začátek procesu zvaného font pairing je důležité zvolit si jedno základní a hlavní písmo, které se bude používat nejčastěji. Ideální je takové, které se dobře čte iv případě, že je textu na stránce více. Vhodná je klasika ve formě Arial, Calibri, Roboto nebo Times New Roman.

Tato písma poskytují několik možností, například bold nebo kurzívu, kterou můžete celý text oživit, případně zvýraznit určité informace.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Další písma vybírejte ze stejné skupiny

Písma se dělí do několika základních skupin, a to:

  • Patková písma (serif) – jde o písma, která mají kolmá zakončení tahů a vizuálně udržují rovinu řádku. Charakteristickým patkovým písmem je Times New Roman.
  • Bezpatková písma (sans-serif) – nemají patky, tedy kolmá zakončení. Známé jsou tím, že jsou graficky jednodušší. Do této kategorie se řadí Arial, Verdana nebo Tahoma.
  • Psané, ozdobné a zvláštní písma (akcidenční) – do této kategorie patří všechna ozdobná písma a znaky. Jejich charakteristickou vlastností je to, že zpravidla nepodporují diakritiku.

Chcete-li si usnadnit celý proces kombinování, jednotlivá písma vybírejte ze stejné skupiny. To znamená, že když je základní písmo patkové, měly by být takové i ty další.

Výsledkem takového kombinování je jednolitý a soudržný vzhled, který zbytečně při čtení nerozptyluje pozornost. Na druhé straně, v případech, kdy jsou písma velmi podobná, může výsledek působit nudně a nevýrazně.

Pokud byste chtěli výraznější, ale přitom stále soudržný design, vyzkoušejte kombinovat patkové a bezpatkové písmo různých velikostí. Většina těchto písem si navzájem velmi dobře rozumí, díky čemuž vám může celý výběr a kombinování urychlit.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Vyzkoušejte kontrast

Hezký a zajímavý výsledek může poskytnout i kombinování dvou velmi odlišných písem, například tlustého a tenkého. Je to proto, že pro návštěvníka webové stránky je snadné tato písma rozlišovat a pochopit, že každé hraje jinou roli.

Nemusí jít ovšem jen o kombinaci tučného a tenkého písma, ale také o font pairing patkového a ozdobného. V takových případech je však dobré zvolit si ozdobné písmo, které podporuje diakritiku, aby později nedělalo zbytečné problémy.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Vyhýbejte se konfliktu

Při kombinování písem chcete vytvořit kontrast, ne konflikt. Mezi těmito dvěma pojmy je jen tenká hranice a kdykoli se může stát, že místo toho, aby písma lákali pozornost a zároveň si rozuměli, se budou bít.

Chcete-li být při tvorbě kontrastu úspěšní, je důležité vybírat písma, která mají podobné proporce nebo stejnou výšku. To vám zajistí, že i když písma vypadají na první pohled velmi odlišně, budou vytvářet harmonii.

Pracujte s různými velikostmi

Písma můžete od sebe odlišit nejen vzezřením, ale také velikostí. Ideální je zvolit větší rozměr pro nadpisy, podnadpisy a slogany, a menší pro doplňující text, kterého je více. Různými velikostmi pomáháte návštěvníkům se čtením textu. Platí, že velké písmo si vždy přečtou jako první. Středně velké jako druhé a to nejmenší než poslední.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

V úvahu berte i kontext

Výběr písem a jejich kombinování závisí také od toho, na co se web zaměřuje. Pokud jde o webovou stránku právnické firmy nebo zpravodajského média, s velkou pravděpodobností se v rámci ní nebudou používat psaná a ozdobná písma. Naopak v případě stránek pro designéry, architekty nebo fotografy neexistují téměř žádná pravidla a možnosti v rámci font pairing jsou nekonečné.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Zbytečně to nepřehánějte

V současnosti je k dispozici velké množství písem, které lákají svým vzhledem nebo netradičností. Pokud se vám zalíbí více, uložte si je a následně je porovnejte. Pamatujte však, že vybrat z nich můžete jen dva, maximálně tři typy.

Příliš mnoho odlišných písem může způsobit chaos. Návštěvníkům se text nebude dobře číst az webu raději co nejrychleji odejdou.

ako na font pairing

Zdroj: Unsplash.com

Font pairing: Vyhýbejte se více výrazným písmům

Chaos a komplikace se čtením textu nemusí způsobit jen příliš mnoho různých písem, ale také kombinace dvou či tří výrazných psaných nebo ozdobných typů. Ty se při rozsáhlejším obsahu mohou prolínat a náročně číst.

Při výběru proto dbejte, aby se ve vaší kombinaci písem vždy nacházelo alespoň jedno patkové nebo bezpatkové, jako například Times New Roman nebo Arial.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Vytvořte hierarchii

Tradiční publikace, jako například noviny nebo časopisy, velmi dobře ukazují, jak vypadá vizuální hierarchie písem. Kombinuje totiž několik typů, které vizuálně oddělují různé textové prvky, jako jsou například nadpisy, podnadpisy a tělo textu. Čtenář se tak v množství slov a vět orientuje mnohem jednodušeji.

Stejnou hierarchii můžete vytvořit i na svém webu. Jednotlivým písmům určitě úkol, který budou zastávat a toto pravidlo i dodržujte. Konzistentnost zajistí čistý a jednolitý výsledek.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Kombinaci si otestujte

Před finálním rozhodnutím si písma otestujte. Zjistěte, zda podporují diakritiku, jaké znaky jsou spolu s nimi dostupné a zda si skutečně rozumějí s dalším typem, který jste zvolili. Pro párování písem můžete využít několik bezplatných online editorů.

Výběr písma není jednoduchý. Vyžaduje dostatek času, trpělivosti a kreativity. Je možné, že se vám správná kombinace nepodaří nalézt napoprvé. Rozhodně to však nevzdávejte. V současnosti máte k dispozici tisíce placených i bezplatných písem, z nichž určitě alespoň jedno zapadne do vašeho designu jako ulité.

Nedaří se vám v kombinování písem nebo na to nemáte čas? Kontaktujte nás. Rádi vám s celým procesem výběru pomůžeme.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00