Marketingová strategie na míru.

Marketingová strategie navržená na míru vaší značce vám pomůže oslovit nové zákazníky a udržet si aktuální. Na základě analýzy značky, konkurence, produktu či služby navrhneme optimální strategii, jejímž prostřednictvím zasáhnete správné lidi a získáte více prodejů.

SEE   THINK  DO   CARE

Marketingová strategie na míru.

Marketingová strategie navržená na míru vaší značce vám pomůže oslovit nové zákazníky a udržet si aktuální. Na základě analýzy značky, konkurence, produktu či služby navrhneme optimální strategii, jejímž prostřednictvím zasáhnete správné lidi a získáte více prodejů.

SEE   THINK  DO   CARE

Transformujeme Vaši značku do digitálu

Transformujeme Vaši značku do digitálu

1. Analýza značky a konkurence

Základem tvorby marketingové strategie je zhodnocení tržního potenciálu a konkurenčního prostředí v daném segmentu. Na základě získaných dat navrhneme optimální cílovou skupinu a další klíčové aspekty strategie.

3. Komunikační koncept na míru

V rámci komunikačního konceptu určíme, jak budeme komunikovat, na koho a jakým způsobem. Stanovíme hlavní komunikátory značky. Správně navržený komunikační koncept dokáže zaujmout zákazníky a motivovat je k provedení požadované konverze.

5. Tvorba mediální strategie

V tomto kroku definujeme, přes jaké komunikační kanály se budou oslovovat stanovené cílové skupiny. Využíváme kombinaci více platforem, na kterých se vyskytuje nejvyšší koncentrace potenciálních zákazníků.

2. Tvorba klíčových prvků značky

Definujeme, které hodnoty či benefity budeme komunikovat. Klíčové prvky značky musí korespondovat s cílovou skupinou. Také je důležité, aby reflektovaly směřování brandu, jeho základní filozofii a aktuální požadavky trhu.

4. Vizuální identita kampaní a postů

Vizuální identita jde ruku v ruce s komunikačním konceptem. Charakterizuje klíčové grafické prvky či barevnost kampaní a postů s nejlepšími předpoklady pro oslovení cílové skupiny. Nedílnou součástí je návrh kreativy.

6. Sestavení mediálního plánu

Stanovíme rozpočty, frekvence a rozsahy jednotlivých kampaní. Cílem je optimalizovat jejich distribuci tak, aby oslovili potenciální zákazníky ve správný čas a vygenerovali co nejvíce konverzí při co nejnižších nákladech. Díky tomu dokážeme maximalizovat zisk.

1. Analýza značky a konkurence

Základem tvorby marketingové strategie je zhodnocení tržního potenciálu a konkurenčního prostředí v daném segmentu. Na základě získaných dat navrhneme optimální cílovou skupinu a další klíčové aspekty strategie.

2. Tvorba klíčových prvků značky

Definujeme, které hodnoty či benefity budeme komunikovat. Klíčové prvky značky musí korespondovat s cílovou skupinou. Také je důležité, aby reflektovaly směřování brandu, jeho základní filozofii a aktuální požadavky trhu.

3. Komunikační koncept na míru

V rámci komunikačního konceptu určíme, jak budeme komunikovat, na koho a jakým způsobem. Stanovíme hlavní komunikátory značky. Správně navržený komunikační koncept dokáže zaujmout zákazníky a motivovat je k provedení požadované konverze.

4. Vizuální identita kampaní a postů

Vizuální identita jde ruku v ruce s komunikačním konceptem. Charakterizuje klíčové grafické prvky či barevnost kampaní a postů s nejlepšími předpoklady pro oslovení cílové skupiny. Nedílnou součástí je návrh kreativy.

5. Tvorba mediální strategie

V tomto kroku definujeme, přes jaké komunikační kanály se budou oslovovat stanovené cílové skupiny. Využíváme kombinaci více platforem, na kterých se vyskytuje nejvyšší koncentrace potenciálních zákazníků.

6. Sestavení mediálního plánu

Stanovíme rozpočty, frekvence a rozsahy jednotlivých kampaní. Cílem je optimalizovat jejich distribuci tak, aby oslovili potenciální zákazníky ve správný čas a vygenerovali co nejvíce konverzí při co nejnižších nákladech. Díky tomu dokážeme maximalizovat zisk.

REKLAMA

Specialisté na jednom místě

Google reklama      Facebook reklama      Instagram reklama      LinkedIn reklama      Youtube reklama

REKLAMA

Specialisté na jednom místě

Google reklama  Facebook reklama  Instagram reklama  LinkedIn reklama  Youtube reklama

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Komplexně zastřešuje „vztah se zákazníkem“,
zasahuje zákazníka ve všech fázích nákupního procesu

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Komplexně zastřešuje „vztah se zákazníkem“, zasahuje zákazníka ve všech fázích nákupního procesu

SEE OsloveníTHINK Zvažování

DO Konverze

CARE Péče

SEE OsloveníTHINK Zvažování

DO KonverzeCARE Péče

Marketingová strategie zasahuje zákazníka ve všech fázích nákupního procesu. Díky tomu komplexně zastřešuje vztah mezi brandem a klientem. Oslovuje nové potenciální zákazníky, kteří značku ještě neznají, čímž buduje přirozené povědomí. Ukazuje správnou cestu lidem zvažujícím nabízená řešení na trhu. Motivuje ke konverzi. A v neposlední řadě, stará se o stávající zákazníky a udržuje s nimi pevné vztahy.

Marketingová strategie zasahuje zákazníka ve všech fázích nákupního procesu. Díky tomu komplexně zastřešuje vztah mezi brandem a klientem. Oslovuje nové potenciální zákazníky, kteří značku ještě neznají, čímž buduje přirozené povědomí. Ukazuje správnou cestu lidem zvažujícím nabízená řešení na trhu. Motivuje ke konverzi. A v neposlední řadě, stará se o stávající zákazníky a udržuje s nimi pevné vztahy.

0:00
0:00