TOTO JE SEO.

Predstavte si, že bodka predstavuje vaše kľúčové slovo na vašom webe.
Toto kľúčové slovo zachytávajú vyhľadávače, ktoré algoritmicky
definujú trend vyhľadávania kľúčového slova v digitálnom
svete. Spojenia medzi bodkami predstavujú takzvaný
linkbuilding a spojenia medzi inými webmi

TOTO JE SEO.

Predstavte si, že bodka predstavuje vaše
kľúčové slovo na vašom webe. Toto kľúčové
slovo zachytávajú vyhľadávače, ktoré algoritmicky
definujú trend vyhľadávania kľúčového slova
v digitálnom svete. Spojenia medzi
bodkami predstavujú takzvaný linkbuilding
a spojenia medzi inými webmi