NÁVRH SOCIAL
MEDIA OBSAHU 365

Vytvorili sme kreatívny obsah na sociálne siete 365 banky, do ktorého sme zakomponovali jedinečné grafické prvky a headliny.

SOCIAL MEDIA MARKETING   CONTENT PLÁN  SOCIAL MEDIA STRATÉGIA   SOCIAL CARE

0:00
0:00