Aardwark –
Špecialisti na IT riešenia

Pre spoločnosť Aardwark sme realizovali komplexný projekt, ktorý zahŕňal redizajn ich webovej stránky, facelift loga a vypracovanie úplne novej brandovej identity. Naším cieľom bolo nielen modernizovať a zjednodušiť užívateľské rozhranie ich online prítomnosti, ale aj zabezpečiť, aby logo a značka odrážali súčasné hodnoty a ambície spoločnosti Aardwark.

Redizajn aktuálnej webstránky
Farebný facelift loga
Nový brandový prvok
Kompletná Brandová identita
Slogan značky
Reklamné kampane v novom šate

Aardwark –
Špecialisti na IT riešenia

Pre spoločnosť Aardwark sme realizovali komplexný projekt, ktorý zahŕňal redizajn ich webovej stránky, facelift loga a vypracovanie úplne novej brandovej identity. Naším cieľom bolo nielen modernizovať a zjednodušiť užívateľské rozhranie ich online prítomnosti, ale aj zabezpečiť, aby logo a značka odrážali súčasné hodnoty a ambície spoločnosti Aardwark.

Redizajn aktuálnej webstránky
Farebný facelift loga
Nový brandový prvok
Kompletná Brandová identita
Slogan značky
Reklamné kampane v novom šate

Redizajn webstránky

Na základe novej brandovej a vizuálnej identity sme kompletné predizajnovali webstránku spoločnosti Aardwark. Tento proces zahŕňal úplnú revíziu dizajnu a užívateľského rozhrania s cieľom zabezpečiť, že online prezentácia spoločnosti plne odráža jej modernizovanú značku a hodnoty. Výsledkom je, že nový web je nielen vizuálne atraktívny, ale aj intuitívny pre používateľov, čo umožňuje lepšiu navigáciu a celkové používateľské zážitky. Každý aspekt redesignu bol starostlivo plánovaný a implementovaný, aby zabezpečil, že Aardwark má silnú a konzistentnú online identitu.

Farebný facelift loga

Logo Aardwark prešlo v roku 2024 farebným faceliftom a jeho jednotlivé odtiene farieb boli nastavené smerom ku tmavším. Farby boli upravené tak aby korelovali s ceľkovou farebnosťou novej vizuálnej identity spoločnosti Aardwark a pre to sme sa rozhodli pre tento krok v editácii.

RGB: 87/52/138
CMYK: 82/96/7/1

RGB: 116/82/162
CMYK: 64/79/0/0

RGB: 166/121/181
CMYK: 36/59/0/0

Nový brandový prvok

Pre klienta Aardwark sme vytvorili nový brandový prvok, ktorý je kľúčovým elementom ich novej brandovej identity. Tento unikátny prvok pozostáva z písmena “a”, ktoré je graficky obohatené o jednotky a nuly, čím reprezentuje binárny kód a podčiarkuje technologickú zameranosť značky. Binárny kód je zároveň stvárnený v korporátnej farebnosti, čím zabezpečuje konzistentnosť vizuálnej komunikácie. Tento element sme umiestnili aj na nový web ako animované video.

Brandová identita

Pre klienta Aardwark sme vytvorili komplexnú Brandovú identitu, ktorá zahŕňa všetky kľúčové prvky potrebné pre silnú a konzistentnú značku. Súčasťou tejto identity je Brand DNA, ktorá definuje základné hodnoty a poslanie značky. Logomanuál ktorý poskytuje detailné usmernenia pre používanie loga vo všetkých formách komunikácie ako ajVizuálna identita navrhnutá tak, aby zabezpečila jednotný a profesionálny vzhľad naprieč všetkými komunikačnými kanálmi. Tento komplexný prístup nám umožnil rebrandnúť silnú a rozpoznateľnú značku, ktorá presne reflektuje hodnoty a ciele klienta Aardwark.

“Nové horizonty IT riešení”

Slogan značky

Nový slogan „Nové horizonty IT riešení“. Odráža ambíciu spoločnosti Aardwark byť lídrom v ich odbornom segmente a prinášať klientom nadštandardné IT konzultačné služby s dôrazom na kvalitu a profesionalitu. Zároveň jednoznačne reflektuje skutočnosť, že spoločnosť pôsobí vo svete IT služieb.

Reklamné kampane

Pripravili sme dizajnové reklamné kampane na mieru, zamerané na ich špecifické potreby a ciele. Prvá kampaň sa sústredí na nábor nových špecialistov do tímu, pričom kreatívne a vizuálne zdôrazňuje unikátnu pracovnú príležitosť pre profesionálny rast v Aardwarku. Druhá kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia o značke Aardwark s cieľom zviditeľniť ich ako lídra v technologickom sektore.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

0:00
0:00