Marketingová stratégia na mieru.

Marketingová stratégia navrhnutá na mieru vašej značke vám pomôže osloviť nových zákazníkov a udržať si aktuálnych. Na základe analýzy značky, konkurencie, produktu či služby navrhneme optimálnu stratégiu, prostredníctvom ktorej zasiahnete správnych ľudí a získate viac predajov.

SEE   THINK  DO   CARE

Marketingová stratégia na mieru.

Marketingová stratégia navrhnutá na mieru vašej značke vám pomôže osloviť nových zákazníkov a udržať si aktuálnych. Na základe analýzy značky, konkurencie, produktu či služby navrhneme optimálnu stratégiu, prostredníctvom ktorej zasiahnete správnych ľudí a získate viac predajov.

SEE   THINK  DO   CARE

Transformujeme Vašu značku do digitálu

Transformujeme Vašu značku do digitálu

1. Analýza značky a konkurencie

Základom tvorby marketingovej stratégie je zhodnotenie trhového potenciálu a konkurenčného prostredia v danom segmente. Na základe získaných dát navrhneme optimálnu cieľovú skupinu a ďalšie kľúčové aspekty stratégie.

3. Komunikačný koncept na mieru

V rámci komunikačného konceptu určíme, ako budeme komunikovať, na koho a akým spôsobom. Stanovíme hlavné komunikátory značky. Správne navrhnutý komunikačný koncept dokáže zaujať zákazníkov a motivovať ich k vykonaniu želanej konverzie.

5. Tvorba mediálnej stratégie

V tomto kroku definujeme, cez aké komunikačné kanály sa budú oslovovať stanovené cieľové skupiny. Využívame kombináciu viacerých platforiem, na ktorých sa vyskytuje najvyššia koncentrácia potenciálnych zákazníkov.

2. Tvorba kľúčových prvkov značky

Definujeme, ktoré hodnoty či benefity budeme komunikovať. Kľúčové prvky značky musia korešpondovať s cieľovou skupinou. Taktiež je dôležité, aby reflektovali smerovanie brandu, jeho základnú filozofiu a aktuálne požiadavky trhu.

4. Vizuálna identita kampaní a postov

Vizuálna identita ide ruka v ruke s komunikačným konceptom. Charakterizuje kľúčové grafické prvky či farebnosť kampaní a postov s najlepšími predpokladmi na oslovenie cieľovej skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou je návrh kreatívy.

6. Zostavenie mediálneho plánu

Stanovíme rozpočty, frekvencie a rozsahy jednotlivých kampaní. Cieľom je optimalizovať ich distribúciu tak, aby oslovili potenciálnych zákazníkov v správnom čase a vygenerovali čo najviac konverzií pri čo najnižších nákladoch. Vďaka tomu dokážeme maximalizovať zisk.

1. Analýza značky a konkurencie

Základom tvorby marketingovej stratégie je zhodnotenie trhového potenciálu a konkurenčného prostredia v danom segmente. Na základe získaných dát navrhneme optimálnu cieľovú skupinu a ďalšie kľúčové aspekty stratégie.

2. Tvorba kľúčových prvkov značky

Definujeme, ktoré hodnoty či benefity budeme komunikovať. Kľúčové prvky značky musia korešpondovať s cieľovou skupinou. Taktiež je dôležité, aby reflektovali smerovanie brandu, jeho základnú filozofiu a aktuálne požiadavky trhu.

3. Komunikačný koncept na mieru

V rámci komunikačného konceptu určíme, ako budeme komunikovať, na koho a akým spôsobom. Stanovíme hlavné komunikátory značky. Správne navrhnutý komunikačný koncept dokáže zaujať zákazníkov a motivovať ich k vykonaniu želanej konverzie.

4. Vizuálna identita kampaní a postov

Vizuálna identita ide ruka v ruke s komunikačným konceptom. Charakterizuje kľúčové grafické prvky či farebnosť kampaní a postov s najlepšími predpokladmi na oslovenie cieľovej skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou je návrh kreatívy.

5. Tvorba mediálnej stratégie

V tomto kroku definujeme, cez aké komunikačné kanály sa budú oslovovať stanovené cieľové skupiny. Využívame kombináciu viacerých platforiem, na ktorých sa vyskytuje najvyššia koncentrácia potenciálnych zákazníkov.

6. Zostavenie mediálneho plánu

Stanovíme rozpočty, frekvencie a rozsahy jednotlivých kampaní. Cieľom je optimalizovať ich distribúciu tak, aby oslovili potenciálnych zákazníkov v správnom čase a vygenerovali čo najviac konverzií pri čo najnižších nákladoch. Vďaka tomu dokážeme maximalizovať zisk.

REKLAMA

Špecialisti na jednom mieste

Google reklama      Facebook reklama      Instagram reklama      LinkedIn reklama      Youtube reklama

REKLAMA

Špecialisti na jednom mieste

Google reklama  Facebook reklama  Instagram reklama  LinkedIn reklama  Youtube reklama

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Komplexne zastrešuje „vzťah so zákazníkom“,
zasahuje zákazníka vo všetkých fázach nákupného procesu

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Komplexne zastrešuje „vzťah so zákazníkom“, zasahuje zákazníka vo všetkých fázach nákupného procesu

SEE OslovenieTHINK Zvažovanie

DO Konverzia

CARE Starostlivosť

SEE OslovenieTHINK Zvažovanie

DO KonverziaCARE Starostlivosť

Marketingová stratégia zasahuje zákazníka vo všetkých fázach nákupného procesu. Vďaka tomu komplexne zastrešuje vzťah medzi brandom a klientom. Oslovuje nových potenciálnych zákazníkov, ktorí značku ešte nepoznajú, čím buduje prirodzené povedomie. Ukazuje správnu cestu ľuďom zvažujúcim ponúkané riešenia na trhu. Motivuje ku konverzii. A v neposlednom rade, stará sa o existujúcich zákazníkov a udržuje s nimi pevné vzťahy.

Marketingová stratégia zasahuje zákazníka vo všetkých fázach nákupného procesu. Vďaka tomu komplexne zastrešuje vzťah medzi brandom a klientom. Oslovuje nových potenciálnych zákazníkov, ktorí značku ešte nepoznajú, čím buduje prirodzené povedomie. Ukazuje správnu cestu ľuďom zvažujúcim ponúkané riešenia na trhu. Motivuje ku konverzii. A v neposlednom rade, stará sa o existujúcich zákazníkov a udržuje s nimi pevné vzťahy.

0:00
0:00