Marketingová
stratégia na mieru

Marketingová stratégia navrhnutá na mieru vašej značke vám pomôže osloviť nových zákazníkov a udržať si aktuálnych. Na základe analýzy značky, konkurencie, produktu či služby navrhneme optimálnu stratégiu, prostredníctvom ktorej zasiahnete správnych ľudí a získate viac predajov.

Marketingová stratégia na mieru

Marketingová stratégia navrhnutá na mieru vašej značke vám pomôže osloviť nových zákazníkov a udržať si aktuálnych. Na základe analýzy značky, konkurencie, produktu či služby navrhneme optimálnu stratégiu, prostredníctvom ktorej zasiahnete správnych ľudí a získate viac predajov.

Case study ➜

Case study ➜

Proces tvorby
marketingovej stratégie

Tvorba marketingovej stratégie pozostáva zo 6 základných krokov.
Každý z nich je kľúčový pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Analýza značky a konkurencie

Základom tvorby marketingovej stratégie je zhodnotenie trhového potenciálu a konkurenčného prostredia v danom segmente. Na základe získaných dát navrhneme optimálnu cieľovú skupinu a ďalšie kľúčové aspekty stratégie.

Komunikačný koncept na mieru

V rámci komunikačného konceptu určíme, ako budeme komunikovať, na koho a akým spôsobom. Stanovíme hlavné komunikátory značky. Správne navrhnutý komunikačný koncept dokáže zaujať zákazníkov a motivovať ich k vykonaniu želanej konverzie.

Tvorba mediálnej stratégie

V tomto kroku definujeme, cez aké komunikačné kanály sa budú oslovovať stanovené cieľové skupiny. Využívame kombináciu viacerých platforiem, na ktorých sa vyskytuje najvyššia koncentrácia potenciálnych zákazníkov.

Tvorba kľúčových prvkov značky

Definujeme, ktoré hodnoty či benefity budeme komunikovať. Kľúčové prvky značky musia korešpondovať s cieľovou skupinou. Taktiež je dôležité, aby reflektovali smerovanie brandu, jeho základnú filozofiu a aktuálne požiadavky trhu.

Vizuálna identita kampaní a postov

Vizuálna identita ide ruka v ruke s komunikačným konceptom. Charakterizuje kľúčové grafické prvky či farebnosť kampaní a postov s najlepšími predpokladmi na oslovenie cieľovej skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou je návrh kreatívy.

Zostavenie mediálneho plánu

Stanovíme rozpočty, frekvencie a rozsahy jednotlivých kampaní. Cieľom je optimalizovať ich distribúciu tak, aby oslovili potenciálnych zákazníkov v správnom čase a vygenerovali čo najviac konverzií pri čo najnižších nákladoch. Vďaka tomu dokážeme maximalizovať zisk.

Proces tvorby marketingovej stratégie

Tvorba marketingovej stratégie pozostáva zo 6 základných krokov.
Každý z nich je kľúčový pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Analýza značky a konkurencie

Základom tvorby marketingovej stratégie je zhodnotenie trhového potenciálu a konkurenčného prostredia v danom segmente. Na základe získaných dát navrhneme optimálnu cieľovú skupinu a ďalšie kľúčové aspekty stratégie.

Tvorba kľúčových prvkov značky

Definujeme, ktoré hodnoty či benefity budeme komunikovať. Kľúčové prvky značky musia korešpondovať s cieľovou skupinou. Taktiež je dôležité, aby reflektovali smerovanie brandu, jeho základnú filozofiu a aktuálne požiadavky trhu.

Komunikačný koncept na mieru

V rámci komunikačného konceptu určíme, ako budeme komunikovať, na koho a akým spôsobom. Stanovíme hlavné komunikátory značky. Správne navrhnutý komunikačný koncept dokáže zaujať zákazníkov a motivovať ich k vykonaniu želanej konverzie.

Vizuálna identita kampaní a postov

Vizuálna identita ide ruka v ruke s komunikačným konceptom. Charakterizuje kľúčové grafické prvky či farebnosť kampaní a postov s najlepšími predpokladmi na oslovenie cieľovej skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou je návrh kreatívy.

Tvorba mediálnej stratégie

V tomto kroku definujeme, cez aké komunikačné kanály sa budú oslovovať stanovené cieľové skupiny. Využívame kombináciu viacerých platforiem, na ktorých sa vyskytuje najvyššia koncentrácia potenciálnych zákazníkov.

Zostavenie mediálneho plánu

Stanovíme rozpočty, frekvencie a rozsahy jednotlivých kampaní. Cieľom je optimalizovať ich distribúciu tak, aby oslovili potenciálnych zákazníkov v správnom čase a vygenerovali čo najviac konverzií pri čo najnižších nákladoch. Vďaka tomu dokážeme maximalizovať zisk.

Dominik – Marketing strategist

Spúšťanie reklám bez jasnej marketingovej stratégie je ako strieľanie so zavretými očami. Možno trafíte,
no je to len o šťastí.

Dominik – Marketing strategist

Spúšťanie reklám bez jasnej marketingovej stratégie je ako strieľanie so zavretými očami. Možno trafíte, no je to len o šťastí.

Zrealizujeme vám
mediálny mix na mieru

Zrealizujeme vám mediálny mix na mieru

Google ADS

Instagram ADS

Facebook ADS

YouTube ADS

LinkedIn ADS

TV reklama

Video kampane

Infuencer marketing

E-mail marketing

Cenové porovnávače

Bilboard kampane

Citylight kampane

Printové médiá

Obsahový marketing

PR články a blogy

Google ADS

Instagram ADS

Facebook ADS

YouTube ADS

LinkedIn ADS

TV reklama

Video kampane

Infuencer marketing

E-mail marketing

Cenové porovnávače

Bilboard kampane

Citylight kampane

Printové médiá

Obsahový marketing

PR články a blogy

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

0:00
0:00