Tvorba reklamnej kampane.

Vizuálna a komunikačná stratégia je zrkadlom vášho podnikania. Je dôležité nastaviť ju tak, aby oslovila správnu cieľovú skupinu, reprezentovala hlavné hodnoty vašej značky a pomohla zvýšiť mieru konverzií.

FACEBOOK      INSTAGRAM    GOOGLE     YOUTUBE

Tvorba reklamnej kampane.

Vizuálna a komunikačná stratégia je zrkadlom vášho podnikania. Je dôležité nastaviť ju tak, aby oslovila správnu cieľovú skupinu, reprezentovala hlavné hodnoty vašej značky a pomohla zvýšiť mieru konverzií.

FACEBOOK      INSTAGRAM    GOOGLE     YOUTUBE

ONLINE

MARKETING.

ONLINE

MARKETING.

Vytvoríme Vám výkonnú kreatívnu kampaň

Vytvoríme Vám výkonnú kreatívnu kampaň

AKO TO

ROBÍME?

AKO TO

ROBÍME?

1

Stratégia.

Identifikujeme spoločné ciele a predstavy. Následne detailne zanalyzujeme vašu cieľovú skupinu, jej potreby a záujmy. Na základe získaných údajov pripravíme koncept mediálnej stratégie na mieru.

1 Stratégia.

Identifikujeme spoločné ciele a predstavy. Následne detailne zanalyzujeme vašu cieľovú skupinu, jej potreby a záujmy. Na základe získaných údajov pripravíme koncept mediálnej stratégie na mieru.

2

Vizuál.

Obal predáva. Navrhneme unikátnu vizuálnu identitu kampaní, ktorú prispôsobíme podľa navrhnutej komunikačnej stratégie. Optimalizujeme ju tak, aby zaujala a motivovala zákazníkov k akcii.

2 Vizuál.

Obal predáva. Navrhneme unikátnu vizuálnu identitu kampaní, ktorú prispôsobíme podľa navrhnutej komunikačnej stratégie. Optimalizujeme ju tak, aby zaujala a motivovala zákazníkov k akcii.

3

Komunikácia.

Cieľom komunikácie je nadviazať vzťah s kupujúcimi a odlíšiť sa od konkurencie. Prostredníctvom vhodných komunikátorov ich presvedčíme, aby prestali hľadať podobné služby alebo produkty inde.

3 Komunikácia.

Cieľom komunikácie je nadviazať vzťah s kupujúcimi a odlíšiť sa od konkurencie. Prostredníctvom vhodných komunikátorov ich presvedčíme, aby prestali hľadať podobné služby alebo produkty inde.

4

Tvorba.

Vytvoríme reklamnú kampaň zameranú na konkrétne ciele. Prispôsobíme ju tak, aby sme prostredníctvom nej oslovili potenciálnych zákazníkov a dosiahli požadovanú mieru konverzie.

4 Tvorba.

Vytvoríme reklamnú kampaň zameranú na konkrétne ciele. Prispôsobíme ju tak, aby sme prostredníctvom nej oslovili potenciálnych zákazníkov a dosiahli požadovanú mieru konverzie.

NÁHĽAD

NAŠICH PRÁC.

NÁHĽAD

NAŠICH PRÁC.

Marcus Darsen.

Pre slovenskú módnu značku Marcus Darsen sme zabezpečili tvorbu kompletnej brandovej identity. Navrhli sme unikátne kampane na mieru prispôsobené pre cieľovú skupinu, v rámci ktorých sme zrealizovali aj výber modeliek a scenár fotenia.

Marcus Darsen.

Pre slovenskú módnu značku Marcus Darsen sme zabezpečili tvorbu kompletnej brandovej identity. Navrhli sme unikátne kampane na mieru prispôsobené pre cieľovú skupinu, v rámci ktorých sme zrealizovali aj výber modeliek a scenár fotenia.

ZARA.

Pre módnu značku ZARA sme v rušnom období black friday pripravili reklamnú kampaň na dámske oblečenie. Pri návrhu sme zvolili jednoduchú ideológiu,ktorá je konzistentná s komunikačnou a vizuálnou stratégiou značky.

ZARA.

Pre módnu značku ZARA sme v rušnom období black friday pripravili reklamnú kampaň na dámske oblečenie. Pri návrhu sme zvolili jednoduchú ideológiu,ktorá je konzistentná s komunikačnou a vizuálnou stratégiou značky.

Lunys.

Pre najväčšieho slovenského online dodávateľa potravín sme navrhli unikátne pastelové reklamné kampane, v rámci ktorých sme originálnou formou odprezentovali hlavné hodnoty spoločnosti. Vďaka hre s farbami sa nám podarilo vyvolať veľký záujem potenciálnych zákazníkov.

Lunys.

Pre najväčšieho slovenského online dodávateľa potravín sme navrhli unikátne pastelové reklamné kampane, v rámci ktorých sme originálnou formou odprezentovali hlavné hodnoty spoločnosti. Vďaka hre s farbami sa nám podarilo vyvolať veľký záujem potenciálnych zákazníkov.

HOPIN.

Pri návrhu kampaní pre slovenskú aplikáciu Hopin sme stavili na kreativitu. Po hĺbkovej analýze cieľovej skupiny sa nám podarilo vytvoriť koncepty reklám, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie, prezentujú hlavné hodnoty značky a podnecujú k interakcii.

HOPIN.

Pri návrhu kampaní pre slovenskú aplikáciu Hopin sme stavili na kreativitu. Po hĺbkovej analýze cieľovej skupiny sa nám podarilo vytvoriť koncepty reklám, ktoré vyvolávajú pozitívne emócie, prezentujú hlavné hodnoty značky a podnecujú k interakcii.

Fiorangelo.

V súlade s farebnou identitou značky sme vytvorili jedinečné kampane určené na oslovenie nových zákazníčok a retargeting. Vďaka správnej kombinácii farieb, fotografií a textov sa nám podarilo zacieliť na emócie a dosiahnuť výborné výsledky.

Fiorangelo.

V súlade s farebnou identitou značky sme vytvorili jedinečné kampane určené na oslovenie nových zákazníčok a retargeting. Vďaka správnej kombinácii farieb, fotografií a textov sa nám podarilo zacieliť na emócie a dosiahnuť výborné výsledky.

Wedding Avenue.

Cieľom reklamných kampaní pre svadobný salón Wedding Avenue bolo prezentovať ponúkané služby jednoduchým, no netradičným a moderným spôsobom. Vytvorili sme viacero návrhov, prostredníctvom ktorých sme dokázali efektívne osloviť cieľovú skupinu.

Wedding Avenue.

Cieľom reklamných kampaní pre svadobný salón Wedding Avenue bolo prezentovať ponúkané služby jednoduchým, no netradičným a moderným spôsobom. Vytvorili sme viacero návrhov, prostredníctvom ktorých sme dokázali efektívne osloviť cieľovú skupinu.