BRANDová identita na mieru.

Dáme vašej značke tú správnu tvár. Navrhneme jednotlivé prvky brandovej identity, ktoré budú odrážať vaše hlavné hodnoty a stanete sa vďaka nim zapamätateľnými.

BRANDová identita na mieru.

Dáme vašej značke tú správnu tvár. Navrhneme jednotlivé prvky brandovej identity, ktoré budú odrážať vaše hlavné hodnoty a stanete sa vďaka nim zapamätateľnými.

Prečo je brandová identita dôležitá

Prečo je brandová identita dôležitá

Brandová identita je základným guide manuálom každej značky. Jedná sa o komplex pravidiel a postupov, ktoré dávajú podnikaniu správne smerovanie. Zvyšuje hodnotu vášho biznisu, uľahčuje predaj nových produktov, zabezpečuje konzistentnosť a rozpoznateľnosť, posilňuje lojalitu zákazníkov. Predstavuje akúsi mapu, ktorá vás dovedie k vašim cieľom.

Brandová identita je základným guide manuálom každej značky. Jedná sa o komplex pravidiel a postupov, ktoré dávajú podnikaniu správne smerovanie. Zvyšuje hodnotu vášho biznisu, uľahčuje predaj nových produktov, zabezpečuje konzistentnosť a rozpoznateľnosť, posilňuje lojalitu zákazníkov. Predstavuje akúsi mapu, ktorá vás dovedie k vašim cieľom.

Čo všetko je súčasťou brandovej identity?

Čo všetko je súčasťou brandovej identity?

Úlohou brandovej identity je priniesť odpovede na smerodajné otázky týkajúce sa vašej značky alebo spoločnosti. Obsahuje všetko, čo brand potrebuje pre nezávislé fungovanie a dlhodobú udržateľnosť na dynamickom modernom trhu.

Úlohou brandovej identity je priniesť odpovede na smerodajné otázky týkajúce sa vašej značky alebo spoločnosti. Obsahuje všetko, čo brand potrebuje pre nezávislé fungovanie a dlhodobú udržateľnosť na dynamickom modernom trhu.

Kto sme?

Charakteristika, hierarchia a kultúra spoločnosti.

Čo robíme?

Akým produktom alebo službou prinášate pridanú hodnotu pre zákazníkov?

Kto je naša cieľová skupina?

Ako vyzerá váš typický zákazník a aké sú jeho potreby?

Ako komunikujeme?

Ako sa prezentujete pred vašimi zákazníkmi?

Aká je naša vízia?

Kde sa vidíte o týždeň, mesiac, pol roka, 5 či 10 rokov?

Aké je naše poslanie?

Čo sa snažíte na tomto svete dosiahnuť?

Aké sú naše ciele?

Aké významné méty chcete so svojím podnikaním dosiahnuť?

Ako vyzeráme?

Aká je vaša vizuálna identita? Logo, dizajn kampaní, coloring?

Aký je náš positioning?

Kde sa ako značka nachádzame? Aké sú naše kľúčové prvky pozície na trhu?

Aké sú hodnoty našej spoločnosti?

Na čom vám skutočne záleží?

Kto sme?

Charakteristika, hierarchia a kultúra spoločnosti.

Čo robíme?

Akým produktom alebo službou prinášate pridanú hodnotu pre zákazníkov?

Kto je naša cieľová skupina?

Ako vyzerá váš typický zákazník a aké sú jeho potreby?

Ako komunikujeme?

Ako sa prezentujete pred vašimi zákazníkmi?

Aká je naša vízia?

Kde sa vidíte o týždeň, mesiac, pol roka, 5 či 10 rokov?

Aké je naše poslanie?

Čo sa snažíte na tomto svete dosiahnuť?

Aké sú naše ciele?

Aké významné méty chcete so svojím podnikaním dosiahnuť?

Ako vyzeráme?

Aká je vaša vizuálna identita? Logo, dizajn kampaní, coloring?

Aký je náš positioning?

Kde sa ako značka nachádzame? Aké sú naše kľúčové prvky pozície na trhu?

Aké sú hodnoty našej spoločnosti?

Na čom vám skutočne záleží?

POSTUP

TVORBY IDENTITY.

POSTUP

TVORBY IDENTITY.

Kickoff meeting a Identifikácia cieľov.

Audit a analýza značky a jej konkurencie.

Tvorba stratégie a kľúčových prvkov značky.

Kickoff meeting a Identifikácia cieľov.

Audit a analýza značky a jej konkurencie.

Tvorba stratégie a kľúčových prvkov značky.

Návrh loga a vizuálnej identity, pravidlá používania.

Tvorba kľúčových komunikátorov značky.

Aktivácia značky a odovzdanie brand manuálu.

Návrh loga a vizuálnej identity, pravidlá používania.

Tvorba kľúčových komunikátorov značky.

Aktivácia značky a odovzdanie brand manuálu.

Takmer 90% zákazníkov je lojálnych k značkám, pretože s nimi zdieľajú rovnaké hodnoty .

Takmer 90% zákazníkov je lojálnych k značkám, pretože s nimi zdieľajú rovnaké hodnoty .

0:00
0:00