Brandová identita
na mieru

Brandová identita je základným guide manuálom každej značky. Jedná sa o komplex pravidiel a postupov, ktoré dávajú podnikaniu správne smerovanie. Zvyšuje hodnotu vášho biznisu, uľahčuje predaj nových produktov, zabezpečuje konzistentnosť a rozpoznateľnosť, posilňuje lojalitu zákazníkov. Predstavuje akúsi mapu, ktorá vás dovedie k vašim cieľom.

ANALÝZA      PRIESKUM    STRATÉGIA     KOMUNIKÁCIA     BRANDBOOK

Brandová identita
na mieru

Brandová identita je základným guide manuálom každej značky. Jedná sa o komplex pravidiel a postupov, ktoré dávajú podnikaniu správne smerovanie. Zvyšuje hodnotu vášho biznisu, uľahčuje predaj nových produktov, zabezpečuje konzistentnosť a rozpoznateľnosť, posilňuje lojalitu zákazníkov. Predstavuje akúsi mapu, ktorá vás dovedie k vašim cieľom.

ANALÝZA      PRIESKUM    STRATÉGIA     KOMUNIKÁCIA     BRANDBOOK

Zvyšuje hodnotu biznisu

Prostredníctvom brandovej identity dáme vášmu podnikaniu tú správnu tvár, ktorá bude jedinečná a zapamätateľná. Tým zvýšime jeho hodnotu na trhu.

Uľahčuje predaj produktov

Zákazníci najradšej nakupujú od značiek, s ktorými zdieľajú hodnoty. Brandová identita prispeje k zvýšeniu miery konverzií a podporí predaj produktov či služieb.

Zlepšuje rozpoznateľnosť

Brandová identita vás odlíši od konkurencie a zabezpečí, že zákazníci budú vašu značku spoznávať hneď na prvý pohľad.

Podporuje lojalitu zákazníkov

Vďaka správne nastavenej brandovej identite si zákazníci vybudujú pevný vzťah s vašou značkou a budú od vás nakupovať pravidelne.

Hlavné výhody Brandovej Identity

Hlavné výhody Brandovej Identity

Zvyšuje hodnotu biznisu

Prostredníctvom brandovej identity dáme vášmu podnikaniu tú správnu tvár, ktorá bude jedinečná a zapamätateľná. Tým zvýšime jeho hodnotu na trhu.

Uľahčuje
predaj produktov

Zákazníci najradšej nakupujú od značiek, s ktorými zdieľajú hodnoty. Brandová identita prispeje k zvýšeniu miery konverzií a podporí predaj produktov či služieb.

Zlepšuje rozpoznateľnosť

Brandová identita vás odlíši od konkurencie a zabezpečí, že zákazníci budú vašu značku spoznávať hneď na prvý pohľad.

Podporuje lojalitu zákazníkov

Vďaka správne nastavenej brandovej identite si zákazníci vybudujú pevný vzťah s vašou značkou a budú od vás nakupovať pravidelne.

V brandovej identite zadefinujeme kľúčové prvky vašej značky, vďaka ktorým budete komunikovať konzistentne a ľahšie oslovíte nových zákazníkov.

Tvorba DNA značky

DNA značky je úplným základom každého brandu. Obsahuje informácie o tom, kto ste, čo robíte, aké sú vaše kľúčové hodnoty a čím je vaša značka charakteristická. Na základe nich následne vieme stanoviť správnu vizuálnu identitu či marketingovú stratégiu.

V brandovej identite zadefinujeme kľúčové prvky vašej značky, vďaka ktorým budete komunikovať konzistentne a ľahšie oslovíte nových zákazníkov.

Tvorba DNA značky

DNA značky je úplným základom každého brandu. Obsahuje informácie o tom, kto ste, čo robíte, aké sú vaše kľúčové hodnoty a čím je vaša značka charakteristická. Na základe nich následne vieme stanoviť správnu vizuálnu identitu či marketingovú stratégiu.

Analýza

Do detailov si zanalyzujeme vašu značku. Budeme sa vás pýtať, čomu sa venujete, čím ste výnimoční, aké hodnoty vyznávate a kde váš brand vidíte o niekoľko rokov.

Prieskum

Spravíme si prieskum vašej konkurencie na Slovensku i v zahraničí. Zistíme, aké sú jej silné a slabé stránky, na koho cieli a ako komunikuje.

Stratégia

Navrhneme kľúčové atribúty, ktoré odlíšia vašu značku od konkurencie a pomôžu vám správnym spôsobom osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Komunikácia

Stanovíme optimálny tón komunikácie, ktorým sa budete prihovárať vašim zákazníkom. Aj vďaka nemu vzbudí váš brand v ľuďoch tú správnu emóciu.

Analýza

Do detailov si zanalyzujeme vašu značku. Budeme sa vás pýtať, čomu sa venujete, čím ste výnimoční, aké hodnoty vyznávate a kde váš brand vidíte o niekoľko rokov.

Prieskum

Spravíme si prieskum vašej konkurencie na Slovensku i v zahraničí. Zistíme, aké sú jej silné a slabé stránky, na koho cieli a ako komunikuje.

Stratégia

Navrhneme kľúčové atribúty, ktoré odlíšia vašu značku od konkurencie a pomôžu vám správnym spôsobom osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Komunikácia

Stanovíme optimálny tón komunikácie, ktorým sa budete prihovárať vašim zákazníkom. Aj vďaka nemu vzbudí váš brand v ľuďoch tú správnu emóciu.

Pomôžeme vám dostať vašu značku medzi ľudí. Navrhneme vám spôsoby, ako ju zakomponovať do reklamných predmetov, polepov vozidiel či online komunikácie.

Pomôžeme vám dostať vašu značku medzi ľudí. Navrhneme vám spôsoby, ako ju zakomponovať do reklamných predmetov, polepov vozidiel či online komunikácie.

Vizuálna identita značky

Vzhľad vašej značky ovplyvňuje, ako ju budú vnímať potenciálni zákazníci. Nastavíme vám vizuálnu identitu, ktorá bude reflektovať vaše kľúčové hodnoty a DNA brandu.

Vizuálna identita značky

Vzhľad vašej značky ovplyvňuje, ako ju budú vnímať potenciálni zákazníci. Nastavíme vám vizuálnu identitu, ktorá bude reflektovať vaše kľúčové hodnoty a DNA brandu.

Tvorba loga
na mieru

Navrhneme logo, ktoré bude v súlade s najnovšími dizajnovými trendmi. Postaráme sa o to, aby vyžarovalo správnu emóciu a reprezentovalo kľúčové atribúty DNA vašej značky.

Farebnosť
a typografia

Jednotná farebnosť a typografia zabezpečí, že komunikácia vašej značky bude konzistentná. Na základe psychológie farieb navrhneme vhodné odtiene pre váš brand a ich kombinácie.

Návrh brandingu

Značku nestačí len vytvoriť. Treba ju postupne budovať a dostávať medzi ľudí. Navrhneme, ako šíriť povedomie o vašom brande a osloviť ním čo najviac potenciálnych klientov.

Komplexný brandbook

Vytvoríme vám jedinečný dizajnový brandbook, ktorý bude obsahovať všetky prvky brandovej identity. Zadefinujeme v ňom DNA vašej značky a kompletnú vizuálnu identitu.

Tvorba loga na mieru

Navrhneme logo, ktoré bude v súlade s najnovšími dizajnovými trendmi. Postaráme sa o to, aby vyžarovalo správnu emóciu a reprezentovalo kľúčové atribúty DNA vašej značky.

Farebnosť a typografia

Jednotná farebnosť a typografia zabezpečí, že komunikácia vašej značky bude konzistentná. Na základe psychológie farieb navrhneme vhodné odtiene pre váš brand a ich kombinácie.

Návrh brandingu

Značku nestačí len vytvoriť. Treba ju postupne budovať a dostávať medzi ľudí. Navrhneme, ako šíriť povedomie o vašom brande a osloviť ním čo najviac potenciálnych klientov.

Komplexný brandbook

Vytvoríme vám jedinečný dizajnový brandbook, ktorý bude obsahovať všetky prvky brandovej identity. Zadefinujeme v ňom DNA vašej značky a kompletnú vizuálnu identitu.

Mokka Floor

Pre výrobcu vysokokvalitných drevených podláh sme vytvorili brandovú identitu vo forme štýlového brandbooku, v ktorom sme definovali všetky atribúty značky.

Mokka Floor

Pre výrobcu vysokokvalitných drevených podláh sme vytvorili brandovú identitu vo forme štýlového brandbooku, v ktorom sme definovali všetky atribúty značky.

Delcomp

V brandovej identite pre značku Delcomp sme navrhli mnohé výnimočné prvky, ktoré pomôžu v zákazníkoch vzbudiť emóciu. Vytvorili sme tiež kompletnú vizuálnu prezentáciu.

Delcomp

V brandovej identite pre značku Delcomp sme navrhli mnohé výnimočné prvky, ktoré pomôžu v zákazníkoch vzbudiť emóciu. Vytvorili sme tiež kompletnú vizuálnu prezentáciu.

Proces tvorby brandovej identity

Aby sme vedeli správne navrhnúť jednotlivé prvky brandovej identity, musíme dokonale spoznať vašu značku. Proces tvorby kompletného brandbooku pozostáva z nasledujúcich 5 krokov.

Proces tvorby brandovej identity

Aby sme vedeli správne navrhnúť jednotlivé prvky brandovej identity, musíme dokonale spoznať vašu značku. Proces tvorby kompletného brandbooku pozostáva z nasledujúcich 5 krokov.

1 Príprava

Návrhu brandovej identity predchádza komplexná príprava. Porozprávame sa s vami o kľúčových hodnotách vašej značky. Zistíme, čím sa odlišujete od konkurencie a akú emóciu chcete vzbudzovať vo vašich zákazníkoch. Spravíme si detailný prieskum trhu, zanalyzujeme silné a slabé stránky konkurencie. Dáme si interný brainstorming, v rámci ktorého navrhneme základné črty vášho brandu.

2 Realizácia

Zlúčime všetky získané informácie a začneme pripravovať jednotlivé prvky brandovej identity. Na základe podrobných analýz a psychológie farieb navrhneme vizuálnu identitu, ktorá bude úspešne prezentovať vašu značku aj niekoľko desaťročí. Naši dizajnéri vytvoria jedinečné grafické prvky a pripravia viacero alternatívnych návrhov. Z nich následne vyselektujeme niekoľko najlepších. Prvky vizuálnej identity implementujeme na reklamné predmety, zakomponujeme ich do fiktívnych online či offline kampaní, aby ste videli, ako bude vaša značka vyzerať v realite.

3 Prezentácia

Odprezentujeme vám navrhnutý koncept brandovej identity a vypočujeme si vašu spätnú väzbu na všetky jej súčasti. Záleží nám na tom, aby značka zodpovedala všetkým vašim predstavám. Zároveň vám vysvetlíme, prečo sme zvolili konkrétne farby či grafické prvky. Za každým naším rozhodnutím stoja dlhoročné skúsenosti členov nášho tímu, brainstormingy a podrobné analýzy.

4 Finalizácia

Na základe vašich pripomienok a návrhov upravíme jednotlivé časti brandovej identity a vyladíme ich k dokonalosti. Sfinalizujeme dizajn brandbooku a vykonáme konečnú korekciu obsahu. Modifikovanú brandovú identitu vám ešte raz odprezentujeme. Až po jej schválení vytvoríme finálnu dokumentáciu.

5 Dokumentácia

Odovzdáme vám výsledný dokument – brandbook – v podobe štýlového prehľadného katalógu. Dáme vám ho v papierovej aj digitálnej forme, aby ste sa k nemu vedeli kedykoľvek ľahko dostať. Jeho súčasťou je logo manuál a dizajn manuál, ktorý jednoznačne definuje pravidlá použitia jednotlivých grafických prvkov. Dodržiavanie týchto pravidiel je základným predpokladom konzistentnej komunikácie značky naprieč jednotlivými kanálmi v online i offline priestore.

1 Príprava

Návrhu brandovej identity predchádza komplexná príprava. Porozprávame sa s vami o kľúčových hodnotách vašej značky. Zistíme, čím sa odlišujete od konkurencie a akú emóciu chcete vzbudzovať vo vašich zákazníkoch. Spravíme si detailný prieskum trhu, zanalyzujeme silné a slabé stránky konkurencie. Dáme si interný brainstorming, v rámci ktorého navrhneme základné črty vášho brandu.

2 Realizácia

Zlúčime všetky získané informácie a začneme pripravovať jednotlivé prvky brandovej identity. Na základe podrobných analýz a psychológie farieb navrhneme vizuálnu identitu, ktorá bude úspešne prezentovať vašu značku aj niekoľko desaťročí. Naši dizajnéri vytvoria jedinečné grafické prvky a pripravia viacero alternatívnych návrhov. Z nich následne vyselektujeme niekoľko najlepších. Prvky vizuálnej identity implementujeme na reklamné predmety, zakomponujeme ich do fiktívnych online či offline kampaní, aby ste videli, ako bude vaša značka vyzerať v realite.

3 Prezentácia

Odprezentujeme vám navrhnutý koncept brandovej identity a vypočujeme si vašu spätnú väzbu na všetky jej súčasti. Záleží nám na tom, aby značka zodpovedala všetkým vašim predstavám. Zároveň vám vysvetlíme, prečo sme zvolili konkrétne farby či grafické prvky. Za každým naším rozhodnutím stoja dlhoročné skúsenosti členov nášho tímu, brainstormingy a podrobné analýzy.

4 Finalizácia

Na základe vašich pripomienok a návrhov upravíme jednotlivé časti brandovej identity a vyladíme ich k dokonalosti. Sfinalizujeme dizajn brandbooku a vykonáme konečnú korekciu obsahu. Modifikovanú brandovú identitu vám ešte raz odprezentujeme. Až po jej schválení vytvoríme finálnu dokumentáciu.

5 Dokumentácia

Odovzdáme vám výsledný dokument – brandbook – v podobe štýlového prehľadného katalógu. Dáme vám ho v papierovej aj digitálnej forme, aby ste sa k nemu vedeli kedykoľvek ľahko dostať. Jeho súčasťou je logo manuál a dizajn manuál, ktorý jednoznačne definuje pravidlá použitia jednotlivých grafických prvkov. Dodržiavanie týchto pravidiel je základným predpokladom konzistentnej komunikácie značky naprieč jednotlivými kanálmi v online i offline priestore.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

POĎME SA POROZPRÁVAŤ O VAŠOM PROJEKTE

Zverte sa do rúk profesionálov a posuňte svoj projekt do ďalšieho levelu.
Chceme byť vaša jednička v napredovaní.

Pripojte sa aj vy k našim spokojným klientom

0:00
0:00