Blog


5 spôsobov ako správne optimalizovať PPC kampane

5 spôsobov, ako správne optimalizovať PPC kampane

PPC kampane patria do základnej výbavy každej marketingovej stratégie. Neprehliadnite týchto 5 praxou overených postupov optimalizácie, ktoré vám pomôžu zvyšovať konverzie a efektívnejšie narábať s denným rozpočtom.

PPC kampane sú výkonný nástroj na získanie cielenej návštevnosti pre vaše produkty a služby a generovanie potenciálnych zákazníkov. Navyše, PPC kampane sú dnes bežnou normou digitálneho marketingu a marketingových stratégií.  Ale na to, aby boli úspešné je treba okrem ich vytvorenia, nastavenia denného rozpočtu a čakania na kliknutia, vyvinúť aj ďalšie úsilie.

Aby sa vám rozpočet podarilo využiť na maximum, musíte svoje bežiace kampane pravidelne a správne optimalizovať. Prinášame päť spôsobov ako PPC kampane správne optimalizovať. Tieto postupy sú praxou overené a vďaka týmto stratégií sa podarilo:

  • zlepšiť relevantnosť a výkonnosť kampane,
  • zvýšiť mieru prekliknutia (CTR),
  • a získať viac konverzií.

Praxou overené stratégie pre optimalizáciu PPC kampane

1. Používajte vylučujúce slová 

Vylučujúce kľúčové slová sú slová alebo frázy na základe, ktorých by sa vaše PPC kampane nemali zobrazovať. Ak napríklad predávate luxusné hodinky určite budete chcieť vylúčiť slovo „lacné“. Viete, že niekto, kto zháňa lacné hodinky určite nie je vaša zákaznícka cieľovka. Vyhnete sa tak plytvaniu rozpočtu na irelevantné kliky a vodeniu nesprávnych zákazníkov k vášmu produktu.

Malá inštalatérska firma spúšťala PPC kampane v Google Ads, aby vytvorila povedomie o svojich službách a pritiahla nových zákazníkov. Kľúčové slová navrhla tak, aby súviseli s inštalatérskymi opravami ako sú „inštalatérske služby“, „oprava toaliet“, „inštalácia ohrievača vody“ a podobné. Firma čoskoro zistila, že nemalé množstvo kliknutí prichádza práve z kľúčových slov ako „práca inštalatéra“ a „inštalatérske kurzy“. Zjavne išlo o užívateľov,  ktorí nepotrebovali inštalatérske, či remeselné služby, ale chceli sa informovať o vzdelávaní. Z 98 kliknutí bolo práve 18 takýchto irelevantných.

Navyše tieto nesprávne kľúčové slová vytvárali aj 14 % z celkového počtu zobrazení PPC kampane.  Inštalatérska firma mohla samozrejme vylúčiť demografickú skupinu 18-24 už pri nastavovaní kampane. Na vyriešenie tejto situácie pridal správca kampane inštalatérskej firmy vylučujúce (negatívne) slová „práca“ a „kurzy“. Takto sa podarilo znížiť počet bezpredmetných klikov na 4. Ušetrený rozpočet z irelevantných zobrazení sa tak spotrebovával na zmysluplnejšie kľúčové slová vzhľadom, čím sa zvyšovala aj pravdepodobnosť získania nových klientov.

Výsledkom bolo, že sa firme podarilo znížiť náklady na jeden lead z 48 € na 34 €. Navyše sa podarilo zlepšiť celkovú výkonnosť PPC kampane o 24% iba zavedením negatívnych kľúčových fráz.

5 spôsobov ako správne optimalizovať PPC kampane

2. Vylaďujte copywriting vašej PPC kampane

Textácia by mala zohľadňovať kľúčové slová a frázy, na ktoré cielite. Zároveň by mala byť relevantná aj vzhľadom na cieľovú vstupnú stránku, kam chcete užívateľov dostať a kde by mali vykonať nejakú akciu – či už nákup alebo vyplniť kontaktný formulár. Copywriting má taktiež priamy vplyv na skóre kvality príslušnej PPC kampane v Google Ads, čo má zase dopad aj na cenu za klik. E-shop s obuvou rozbiehal Google Ads kampaň na propagáciu nového radu bežeckých topánok. Kľúčové slová si zvolil pre širší záber. Boli to napríklad frázy ako „bežecká obuv“, „najlepšia bežecká obuv“ a „recenzie bežeckých topánok“.

Ale pôvodný text PPC kampane bol príliš všeobecný. Nekomunikoval jasne vlastnosti, výhody ani jedinečnosť ich nových bežeckých topánok. Reklama vo vyhľadávaní zobrazovala „Kúpte si naše nové bežecké topánky ešte dnes.“ S takýmto copywritingom sa podarilo e-shopu v úvode kampane generovať 3,4 % mieru prekliku (CTR) a konverzie boli iba na úrovni 1,8 %. E-shopu bolo preto doporučené upraviť znenie. A to tak, aby reklama predovšetkým zdôrazňovala jedinečné vlastnosti ich nových bežeckých topánok zamerané na odľahčený dizajn, pokročilú technológiu odpruženia a ich zvýšenú odolnosť.

Tiež pridali aj jasnú výzvu na akciu (CTA), aby zvýšili mieru preklikov a rozšírili tak potenciál pre konverzie, teda nákupy. Upravený text reklamy znel „Získajte ten najlepší bežecký zážitok s našimi ultraľahkými a odpruženými bežeckými topánkami. Kúpte ešte dnes!“. Iba zmena textu vygenerovala zvýšenie miery preklikov o 6 % a nárast konverzií o 3,3 %.

Úprava znenia spravila zobrazovanú reklamu relevantnejšiu pre cieľové publikum. A to sa prejavilo aj na 27 % náraste predajov. A následne pokračovali v pravidelnej revízii znenia reklamy.

5 spôsobov ako správne optimalizovať PPC kampane

Zdroj: Google

3. Nezabúdajte na rozšírenia 

Rozšírenia reklamy (podklady v Google Ads) sú dodatočné informácie, ktoré môžete pridať do vašich reklám, aby boli informatívnejšie. Príklady rozšírení reklamy zahŕňajú odkazy na podstránky, popisy a štruktúrované úryvky. Používanie rozšírení reklamy vám môže pomôcť odlíšiť sa od konkurencie, a tým zvýšiť mieru preklikov.

Lokálna reštaurácia mala spustenú kampaň Google Ads, aby prilákala viac zákazníkov. Zacielili na kľúčové slová súvisiace s jedlom a stravovaním ako „reštaurácie v mojom okolí“, „najlepšie reštaurácie“ a „donáška jedla“. Na začiatku PPC kampane dosahovala reštaurácia mieru preklikov 1,9 % a konverzie vo výške 1,4 %.

Aby spravili reklamy obsažnejšími, reštaurácia pridala do svojej kampane niekoľko rozšírení. Išlo predovšetkým o rozšírenie lokality a telefónne číslo, aby uľahčili zákazníkom kontakt kvôli rezervácii, či donáške. Pridali tiež rozšírenie ponuky s vybranými jedlami, vďaka čomu si zákazníci mohli vytvoriť predbežný názor, či bude pre nich reštaurácia vhodná bez toho, aby študovali ich jedálny lístok. Pridali aj rozšírenie s recenziami od zákazníkov, čím došlo k vytvoreniu dôveryhodnostidemonštrácie sociálneho schválenia. Po pridaní rozšírení stúpla miera preklikov o 5,3 % a konverzie o 2,8 %.

5 spôsobov ako správne optimalizovať PPC kampane

Zdroj: Google

4. Segmentujte svoje PPC kampane 

Segmentácia kampaní na základe ďalších kritérií ako sú kľúčové slová, demografia, čas zobrazenia reklamy alebo zariadenia, vám pomáha lepšie oslovovať cieľové publikum a optimalizovať bidingové stratégie. Ak napríklad zistíte, že používatelia mobilných zariadení majú vyššiu mieru konverzie ako používatelia stolových počítačov, budete chcieť navýšiť denný rozpočet pre mobilné zariadenia.

Firma ponúkajúca kozmetické prípravky nasadila Google Ads kampaň na propagáciu svojich pleťových produktov. Identifikovali širokú škálu kľúčových slov súvisiacich so starostlivosťou o pleť, ako sú „krémy proti starnutiu“, „hydratačné krémy“ a „liečba akné“. Všimli si však, že ich cena za kliknutie (CZK) bola o 18 % vyššia pre mobilné zariadenia v porovnaní so stolnými zariadeniami a miera konverzií bola o 23 % nižšia na mobilných zariadeniach. Na základe tohto poznatku sa rozhodli segmentovať PPC kampane podľa typu zariadenia.

Vytvorili samostatné PPC kampane pre stolné počítače a mobilné zariadenia s rôznymi stratégiami ponúk (bidingu) a vizuálmi prispôsobenými jednotlivým typom zariadení. Vo svojich mobilných reklamách napríklad použili kratšie nadpisy a výraznejšiu výzvy na akciu (CTA), aby používateľom uľahčili interakciu s reklamou na menších obrazovkách. Upravili aj svoju stratégiu ponúk, aby zvýšili svoje cenové ponuky pre stolné zariadenia, kde zaznamenali vyššie miery konverzie a lepšiu návratnosť. Medzitým znížili svoje cenové ponuky pre mobilné zariadenia o 9 %, aby sa vyhli plytvaniu rozpočtu na kliky s nízkou pravdepodobnosťou konverzie.

V dôsledku tejto segmentácie dokázala firma zlepšiť celkový výkon svojej PPC kampane. Zaznamenali zníženie ceny za kliknutie pre mobilné zariadenia o 17 % a 27 % zvýšenie konverzií pre stolné zariadenia, čo viedlo k 26 % zvýšeniu návratnosti investícií do ich výdavkov na reklamu (ROAS). Následne pokračovali v sledovaní výkonu PPC kampane a segmentáciu upravovali na základe výkonnosti.

5. Neprestávajte monitorovať a optimalizovať ponuky

Pravidelne sledujte bidovanie a upravujte ho na základe výkonnosti PPC kampane. Ak nedosahujete požadované výsledky z určitého kľúčového slova, možno by ste mali znížiť cenovú ponuku alebo príslušné bidovanie úplne pozastaviť. Naopak, ak má kľúčové slovo dobrú výkonnosť, mali by ste zvýšiť cenovú ponuku, aby ste získali viac kliknutí a konverzií.

E-shop s oblečením spúšťal kampaň Google Ads na sezónnu propagáciu letných šiat. Zacielili na kľúčové slová súvisiace s letnou módou ako „letné šaty“ a „plážové oblečenie“. Obchod nastavil svoje ponuky na začiatku kampane relatívne nízko, na 0,50 € za klik s 50 € denným rozpočtom. Po niekoľkých dňoch si všimli, že ich výkonnosť zostáva v priemere na 10 impresiách za deň a žiadnych preklikoch. Toto je jasným znakom, že cena za klik je príliš nízka a konkurencia bidujúca na rovnaké kľúčové slová je vyššia.

Predajca sa preto podrobne pozrel na históriu bidovania a podľa nej nastavil limit maximálnej ponuky pre najčastejšie kľúčové slová na 1,50 € za klik, pričom limit znížil na 0,25€ pre najmenej vyhľadávané kľúčové slová. Tiež si pozreli, kedy dochádza najčastejšie k zobrazovaniu reklamy počas dňa a ponuku zvýšili pre najaktívnejšie hodiny. Rovnakým spôsobom minimalizovali limit pre najmenej perspektívne časy, predovšetkým v skorých ranných hodinách. Touto stratégiou sa podarilo maximalizovať impresie pre dennú nákupnú špičku.

V dôsledku úpravy ponúk sa podarilo e-shopu dosiahnuť v priemere 500 denných impresií s približne 50 preklikmi, čo sa po čase prejavilo aj na zvýšených konverziách, teda priemerného počtu denných nákupov z letnej kolekcie o 27 %. Na základe tejto skúsenosti pokračovali v sledovaní výkonnosti PPC kampane a analýze údajov. Zistili, že nákupné správanie ich cieľovej skupiny sa menilo častejšie ako predpokladali a tak museli aj častejšie pristupovať k optimalizácii ďalších kampaní.

5 spôsobov ako správne optimalizovať PPC kampane

Zdroj: Google

Optimalizácia PPC kampane je nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje starostlivé

  • plánovanie,
  • analýzu
  • a testovanie.

Dodržiavaním uvedených postupov môžete zlepšovať výkonnosť svojich kampaní a dosiahnuť lepšiu návratnosť. Navyše, dodržiavaním viacerých postupov, ktoré uvádzame, sa vám podarí dosiahnuť zložený efekt. A to sa prejaví na rastúcej výkonnosti a efektívnosti kampane.

Nezabúdajte však na:

  • pravidelný audit kľúčových slov,
  • testovanie vstupných stránok (nižšia konverzia nemusí byť automaticky znakom zle optimalizovanej PPC kampane, ale napríklad výsledkom neprehľadnej vstupnej stránky)
  • a sledovanie analytiky – jej dáta vám umožnia nájsť ďalšie príležitosti pre optimalizáciu.

Spĺňajú vaše PPC kampane vaše očakávania a obchodné ciele? Myslíte, že ešte existuje priestor, ako by ste mohli z každého jedného eura v rozpočte vyťažiť viac? Napíšte nám a naši PPC špecialisti vám radi pomôžu s nastavením kampaní a dosahovaním obchodných cieľov.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00