Blog


web dizajn kľúčové princípy

Web dizajn: 6 kľúčových princípov dobrého dizajnu

To, ako vníma návštevník webovú stránku, sa odvíja od množstva faktorov. Okrem samotného dizajnu je dôležitá aj rýchlosť, responzivita, jednoduchosť používania a celkový zážitok, ktorý používateľ z prehliadania webu má. Ktoré všetky princípy sú pre web dizajn dôležité a je ich potrebné pri jeho tvorbe brať do úvahy?

Čo tvorí dobrý web dizajn?

Skvelá webová stránka je navrhnutá pre bežného čitateľa, ktorý nemusí mať žiadne odborné skúsenosti v rámci dizajnu či IT oblasti. Musí byť preto jednoduchá a intuitívna. Okrem toho by mala korešpondovať s vašou značkou a vizuálnou identitou.

Na to, aby ste všetko toto dosiahli, musíte pred tvorbou webu odpovedať na niekoľko základných otázok:

  • Čo hľadajú vaši návštevníci?
  • Aké informácie chcete prostredníctvom webu návštevníkom poskytnúť?
  • Aké kroky by mali používatelia pri návšteve webu urobiť?

Keď si na otázky odpoviete, môžete prejsť na samotné základné princípy kvalitného web dizajnu.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Jednoduchosť a web dizajn

Jednoduchosť a prehľadnosť webovej stránky neznamená, že výsledný dizajn má byť nudný. Práve naopak. Webová stránka môže byť prepracovaná a môže disponovať viacerými obrázkami alebo 3D modelmi, no mala by si zachovať určité základné prvky. Tie zaručujú, že návštevník sa vie na webovej stránke pohybovať intuitívne. Veľmi rýchlo dokáže nájsť vyhľadávací panel či panel s hlavnými kategóriami.

K základným prvkom, ktoré zaručia, že web dizajn bude pôsobiť pre používateľa jednoducho, sa radia:

Farba

Farba dokáže odkomunikovať rôzne informácie a ovplyvniť reakciu návštevníka. Voľba vhodnej farebnej palety, ktorá bude ladiť s vašou značkou a bude pritom vyvolávať pozitívne pocity, je preto kľúčová.

Platí, že príliš veľa farieb môže pôsobiť chaoticky. Podobné pocity dokáže vytvoriť aj kontrast, ktorý vznikne skombinovaním dvoch veľmi odlišných farieb, napríklad bielej a čiernej. Ideálne je zvoliť maximálne tri až päť odtieňov, ktoré si navzájom rozumejú a majú niečo spoločné.

Farebne zladený celok vyvolá u návštevníka príjemné pocity, nebude dráždiť jeho oči a nespôsobí, že osoba bude chcieť čím skôr web opustiť.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Písmo

S písmom je to veľmi podobné ako s farbou. Písma, ktoré si vyberiete, by mali spolu ladiť a navzájom sa dopĺňať. Okrem toho by sa mali dať ľahko čítať, aby návštevník okamžite porozumel tomu, čo sa mu snažíte cez web sprostredkovať.

Na webe by sa mali nachádzať maximálne tri rôzne písma. Jedno z nich musí byť základné, ktoré budete používať na väčšinu textu. Ďalšie môžu byť ozdobné a výraznejšie na písanie nadpisov a podnadpisov.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Obrázky/fotografie

Návštevníkov webu môžu zmiasť aj nevhodne zvolené alebo nerelevantné obrázky, fotografie či ďalšie multimédiá. Pri ich výbere sa snažte, aby dopĺňali dizajn a zároveň dokázali poskytnúť dodatočné informácie o vašej značke, produkte alebo službe.

Obrázky a fotografie si používatelia všimnú ako prvé. Mali by ste ich preto nahrávať vo vysokej kvalite. Takýmto spôsobom môžete vytvoriť dojem profesionality a dôveryhodnosti.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Vizuálna hierarchia

Vizuálna hierarchia je usporiadanie prvkov na webovej stránke podľa dôležitosti. Využiť ju môžete v rámci textu, obrázkov aj ďalších prvkov. Ak sa rozhodnete hierarchicky usporiadať text, dbajte na to, aby bol nadpis, ktorý má prilákať pozornosť, väčší a výraznejší ako ostatný text.

Pomocou vizuálnej hierarchie dokážete taktiež vytvoriť ohnisko. To predstavuje časť webovej stránky, kde sa nachádzajú najdôležitejšie informácie pre návštevníkov.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Responzivita

Nie každý návštevník bude vašu webovú stránku prehliadať prostredníctvom notebooku alebo stolného počítača. Mnohí si ju otvoria na tablete alebo mobile. Práve to je dôvod, prečo musí byť web dizajn responzívny, čiže prispôsobiteľný pre rôzne typy zariadení.

Responzivita zaručuje, že web sa zobrazí dobre aj na menších obrazovkách mobilných telefónov či tabletov. Používateľ si tak ľahko nájde všetky potrebné informácie nehľadiac na to v akom zariadení bude vašu stránku prehľadávať.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Rýchlosť načítania

V dnešnej dobe nemá nikto čas na to, aby čakal pred obrazovkou počítača niekoľko dlhých sekúnd na načítanie webu. Používatelia chcú, aby mali web pred sebou hneď po tom, ako naň kliknú. Mnohí pritom čakajú na načítanie 2, maximálne 3 sekundy. Ak sa im v tomto čase na obrazovke nič nezobrazí, odchádzajú.

Faktorov, ktoré spomaľujú načítanie webu, je viacero. K tým, ktoré na to majú najväčší podiel, sa radia multimédiá. Veľké obrázky či videá komplikujú načítanie a spôsobujú pomalý web. Pred nahratím ich preto vždy optimalizujte.

Prehľadná navigácia

Navigácia je jedným z kľúčových prvkov, ktoré udržujú návštevníkov na webovej stránke. Aby pomocou nej mohli nájsť všetky potrebné informácie, musí byť prehľadná a jednoduchá na použitie. Plus, mala by sa nachádzať na mieste, kde si ju každý všimne. Mnohé webové stránky umiestňujú navigáciu na pravú alebo ľavú stranu panela, súčasťou ktorého sú hlavné kategórie.

web dizajn kľúčové princípy

Zdroj: Instagram.com

Konzistentnosť

Konzistentnosť v používaní určitých farieb alebo typov písma pomáha vybudovať dôveryhodnosť u vašej cieľovej skupiny. Ak teda máte nejaký preferovaný štýl, použite ho aj pri tvorbe webu. Ľudia, ktorí vás poznajú napríklad zo sociálnych sietí, budú pri návšteve stránky hneď vedieť, o akú značku ide. Nestane sa tak, že by po pár sekundách web z dôvodu nedôvery opustili.

Web design pravidelne testujte

Ak chcete, aby webová stránka spĺňala všetky vaše očakávania a očakávania návštevníkov, pravidelne ju testujte. Sledujte, či má dobrú rýchlosť načítania a či pri prehliadaní nerobí niečo problém. Snažte sa na web pozrieť očami zákazníka a zistite, čo mu chýba alebo čoho je príliš veľa.

Vytvoriť a udržať web dizajn, ktorý priláka pozornosť, bude jednoduchý a zároveň návštevníkom poskytne všetky potrebné informácie, je náročné. Ak s celým procesom potrebujete pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Značky:
 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00