Blog


lokálny marketing benefity

Lokálny marketing: Ako efektívne využiť lokálne kampane pre rast vášho biznisu

Lokálny marketing predstavuje účinný nástroj, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť úspech predovšetkým malých a stredných podnikov. Lokálne kampane zvyšujú viditeľnosť a konverzie v rámci určitého teritória alebo komunity, dokážu osloviť správnych zákazníkov v správnom čase a dosahovať rýchlejšie finančné výsledky. Spoznajte skrytý šarm a potenciál lokálnych kampaní a zistite, ako môžete efektívne oslovovať lokálnych zákazníkov.

Lokálny marketing predstavuje kľúčovú stratégiu pre  malé firmy, ktoré sa spoliehajú na miestnych zákazníkov, nakoľko im pomáha

 • zvyšovať povedomie o značke v komunite,
 • privádzať spotrebiteľov do ich kamennej prevádzky
 • a zvyšovať viditeľnosť ich ponuky v konkrétnych teritóriách.

Nielen pandémia a prerušenia v globálnych zásobovacích reťazcov motivovali spotrebiteľov k tomu, aby využívali viac lokálne služby a nakupovali v bezprostrednej blízkosti svojho bydliska. Niektorí sa rozhodnú nakupovať lokálne aj kvôli sociálnym alebo klimatickým dôvodom.

Lokálny marketing a jeho výhody

Zatiaľ čo globálne a národné marketingové kampane môžu byť efektívne, avšak nákladné, lokálny marketing ponúka jedinečné výhody, ktoré môžu výrazne prispieť k rastu a úspechu podnikateľských aktivít nielen malých firiem.

1. Cielená spotrebiteľská základňa

Lokálny marketing vám umožňuje presne zacieliť na potenciálnych zákazníkov vo vašej bezprostrednej geografickej blízkosti, čím si zaisťujete, že vaše marketingové aktivity sú zamerané na tých, ktorí si s najväčšou pravdepodobnosťou vaše produkty alebo služby kúpia.

2. Silnejšie vzťahy s komunitou

Zameraním sa na lokálny marketing môžete vybudovať pevnejšie vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a inými podnikmi vo vašej komunite. Tieto spojenia vedú k neformálnym odporúčaniam, opakovaným transakciám a ďalším príležitostiam na spoluprácu.

3. Posilnená reputácia

Lokálny marketing vám pomáha vybudovať si vo vašej komunite silnejšiu reputáciu a brand ako spoľahlivá a dôveryhodná firma. Keď sa zákazníci bližšie zoznámia s vašou značkou, je pravdepodobnejšie, že vás odporučia známym, rodine a kolegom, čo následne vedie k organickému rastu a zvyšovaniu podielu na trhu.

4. Miestne znalosti a odbornosť

Zameraním sa na lokálny marketing môžete prispôsobiť svoje marketingové posolstvá tak, aby zodpovedali špecifickým potrebám, preferenciám a obavám vášho miestneho publika. Takáto úroveň prispôsobenia mení vaše marketingové úsilie na relevantnejšie a pútavejšie, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej úrovni spokojnosti a lojality zákazníkov.

5. Optimalizácia nákladov

Lokálny marketing si často vyžaduje menší rozpočet ako národné alebo globálne kampane, čo z neho robí nákladovo efektívnejší variant aj pre menšie a stredné podniky. Sústredením vášho úsilia na menšiu geografickú oblasť môžete maximálne využiť vaše limitované marketingové zdroje a vytvoriť vyššiu návratnosť investícií (ROI).

6. Rýchlejšie výsledky

Miestne marketingové kampane vo všeobecnosti prinášajú rýchlejšie výsledky ako obsiahlejšie marketingové stratégie, pretože publikum je cielenejšie a ľahšie osloviteľné. Táto rýchlosť je výhodná predovšetkým pre menšie a stredné podniky, ktoré chcú vytvárať okamžité príjmy.

7. Podporujete miestnu ekonomiku

Zapojením sa do lokálneho marketingu prispievate k rastu a úspechu vašej komunity. Táto podpora vedie aj k zdravšej lokálnej ekonomike, z ktorej bude mať úžitok nielen váš podnik, ale aj komunita ako celok.

Či už ste vlastníkom malej firmy, ktorá chce rozšíriť svoj miestny dosah, alebo predajcom, ktorý sa snaží zlepšiť dosah a výkonnosť svojho lokálneho marketingu, v tomto článku zistíte ako môžu menšie a stredné firmy správne využiť túto stratégiu na rozšírenie svojej zákazníckej základne a zvýšenie príjmov.

lokálny marketing a jeho výhody

Overené postupy pre lokálny marketing

1. Využívajte lokálne SEO (H3)

Lokálne SEO je podmnožinou SEO optimalizácie, ktorá sa zameriava na zlepšenie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania v súvislosti s oblasťou. Svoje webové stránky revidujte vzhľadom na miestne kľúčové slová, ako napríklad „najlepšia pizzeria v (názov mesta)“. Mali by ste sa tiež uistiť, že váš web je vhodný pre mobilné zariadenia, pretože veľa užívateľov používa svoje smartfóny priamo v teréne.

2. Vytvárajte lokálny obsah (H3)

Vytvárajte lokálne zameraný obsah, ktorý vám pomôže sa etablovať vo vašej komunite a zvýšiť návštevnosť vašich webových stránok. Môže to zahŕňať blogy, videá alebo obsah pre sociálne médiá, ktorý je špecifický pre danú lokalitu.

3. Využite sociálne médiá (H3)

Sociálne médiá sú silným nástrojom lokálneho marketingu. Na spojenie s potenciálnymi zákazníkmi a vybudovanie si verných fanúšikov môžete použiť platformy ako Facebook, Instagram, Tiktok a Twitter.

Ak chcete čo najlepšie využiť sociálne médiá, mali by ste pravidelne uverejňovať príspevky, komunikovať so svojimi followermi a používať lokálny #, aby ste zvýšili svoju viditeľnosť. Môžete tiež spustiť cielené reklamy na sociálnych médiách, aby ste oslovili konkrétne publikum v miestach, kde pôsobíte.

4. Zorganizujte lokálny event (H3)

Organizovanie miestnych podujatí je skvelý spôsob, ako dostať svoju firmu do povedomia potenciálnych zákazníkov. Môžete usporiadať

 • charitatívnu akciu,
 • párty s uvedením nových produktov
 • alebo si dokonca zriadiť pop-up obchod na námestí.

Usporadúvanie miestnych eventov je skvelý spôsob, ako sa priblížiť ku komunite v mieste, kde podnikáte alebo chcete podnikať.

5. Ponúkajte miestne zľavy (H3)

Ponúkanie miestnych zliav a kupónov je dobrý spôsob, ako motivovať ľudí, aby vyskúšali vaše tovary a služby. Môžete ponúknuť zľavu domácim alebo ľuďom, ktorí odporučia priateľov v mieste, kde podnikáte. Ponúkaním zliav si tiež môžete vybudovať lojalitu aj u zákazníkov, ktorí vás už poznajú.

6. Zapojte sa do miestnych organizácií (H3)

Zapojte sa do miestnych organizácií a začnite budovať vzťahy v rámci danej komunity. Môžete sa pripojiť k miestnej obchodnej komore, sponzorovať miestny športový tím alebo sa dokonca zúčastniť miestnych charitatívnych podujatí. Zapojením sa môžete budovať svoju značku a networkovať.

Alebo zvážte partnerstvo s inými podnikmi s cieľom ponúknuť spoločnú propagáciu alebo spoluprácu s miestnymi organizáciami pri organizovaní podujatí. Spoluprácou môžete spojiť zdroje a vybudovať silnú lokálnu sieť.

7. Využite miestnych influencerov (H3)

Partnerstvo s miestnymi influencermi alebo osobami známymi v príslušnej komunite vám pomôže osloviť miestne publikum. Lokálnych mikro-influencerov hľadajte na platformách sociálnych médií. Spolupráca s influencermi alebo verejne známymi osobami v komunite vám pomôže zvýšiť viditeľnosť vašej firmy a môžete ich využiť ako ambasádorov pre vaše služby a ďalšie PR.

Začlenenie postupov lokálnych kampaní do vašej celkovej marketingovej stratégie vám umožní budovať bližšie spojenie s potenciálnymi zákazníkmi v danom mieste alebo komunite a začať si budovať miestnu prítomnosť a viditelnosť.

lokálny marketing a jeho výhody

Ako pripraviť efektívnu lokálnu kampaň

Lokálne kampane sú typom PPC kampane, ktorá umožňuje firmám veľmi presne cieliť na potenciálnych zákazníkov v rámci určitej geografickej oblasti, ako je napríklad mesto alebo región. Lokálne kampane sú väčšinou nasadzované za účelom zvyšovania návštevnosti kamenných predajní alebo napríklad aj na zvýšenie objednávok prostredníctvom online formulárov alebo telefonátov.

Hlavným rozdielom medzi lokálnymi kampaňami a inými PPC kampaňami je ich zameranie na geografické zacielenie. Na rozdiel od iných PPC kampaní, ktoré môžu cieliť na kľúčové slová alebo publikum bez ohľadu na teritórium, lokálne kampane využívajú kombináciu

 • geografického zacielenia,
 • reklamných formátov
 • a optimalizačných techník na oslovenie používateľov,

ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou vykonajú akciu (konverziu) v danej oblasti (napríklad priamo v kamennej predajni). Vďaka tomu sú miestne kampane obzvlášť efektívne pre menšie firmy, ktoré sa pri svojich výnosoch spoliehajú skôr na miestnych zákazníkov.

Ďalšou výhodou lokálnych kampaní je možnosť adaptovať reklamnú správu a vizuál na základe konkrétnych potrieb a záujmov publika v danej oblasti. Firma môže napríklad použiť lokálne kampane na propagáciu špeciálnej ponuky alebo udalosti, ktorá sa koná v jej fyzickej lokalite, ako je napríklad slávnostné otvorenie alebo časovo obmedzený výpredaj.

Ako správne nastaviť lokálne kampane?

Nastavenie lokálnej kampane si vyžaduje starostlivé plánovanie a realizáciu. Pri nastavovaní lokálnej kampane postupujte podľa nasledujúcich 7 krokov:

1. Výber správneho typu kampane

Pri nastavovaní lokálnej kampane je prvým krokom výber správneho typu kampane. Google Ads ponúka niekoľko typov lokálnych kampaní vrátane reklám v miestnom vyhľadávaní, miestnych kampaní a služby Moja firma na Googli. Reklamy v miestnom vyhľadávaní umožňujú firmám propagovať svoje produkty a služby prostredníctvom platených výsledkov vyhľadávania.

Na druhej strane, miestne kampane využívajú na oslovenie potenciálnych zákazníkov kombináciu

 • reklám vo vyhľadávaní,
 • obsahových reklám
 • a videoreklám.

Moja firma na Googli je bezplatný nástroj, ktorý firmám umožňuje spravovať svoju online prítomnosť v službách Google vrátane výsledkov vyhľadávania a máp.

2. Definujte svoje cieľové publikum

Potom, čo ste si vybrali najvhodnejší typ kampane, je ďalším krokom definovanie cieľového publika.

Tento krok zahŕňa identifikáciu

 • geografickej polohy,
 • demografických údajov,
 • záujmov a správania vašej cieľovej skupiny.

Správnym porozumením svojmu publiku môžete prispôsobiť svoje reklamné posolstvá a zacielenie tak, aby ste oslovili správnych spotrebiteľov v správnom čase.

3. Nastavte si rozpočet kampane

Nastavenie rozpočtu je kritickým krokom v každej kampani, vrátane lokálnych kampaní. Mali by ste určiť, koľko ste ochotní minúť na svoju kampaň, a podľa toho nastaviť denný limit. Je tiež dôležité zvážiť cenu za kliknutie (CZK) a miery konverzie, aby ste zabezpečili pozitívnu návratnosť investícií (ROI).

4. Zvoľte relevantné kľúčové slová

Výber vhodných kľúčových slov je rozhodujúci pre úspech vašej lokálnej kampane. Mali by ste zvoliť kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vašu firmu, produkty a služby a cieľové publikum. To zahŕňa aj používanie kľúčových slov unikátnych alebo príznačných pre oblasti, ktoré plánujete zahrnúť do geografického zacielenia.

5. Vytvorte pútavý obsah

Váš reklamný obsah by mal byť

 • pútavý,
 • relevantný
 • a atraktívny pre vaše cieľové publikum.

To zahŕňa písanie pútavých nadpisov, používanie vysokokvalitných obrázkov a zahrnutie jasnej výzvy na akciu (CTA). Je tiež dôležité prispôsobiť svoje reklamné posolstvo aj zariadeniu a platforme, ktoré používajú vaše cieľové skupiny v daných oblastiach.

6. Použite rozšírenia reklamy

Rozšírenia reklamy sú dodatočné informácie, ktoré môžete pridať do svojej reklamy, aby bola informatívnejšia a obsažnejšia. Niektoré rozšírenia, ktoré môžu byť obzvlášť užitočné pre lokálne kampane, zahŕňajú rozšírenia zobrazujúce adresu (mapu) a telefónne číslo vašej firmy, a rozšírenia o telefonické funkcie, ktoré umožňujú zákazníkom sa vám dovolať priamo z reklamy.

7. Zacielenie na konkrétne miesta

V lokálnej kampani zacielite na konkrétne miesta, ako je konkrétne mesto, štvrť alebo región v okolí vašej firmy alebo v dosahu vašej podnikateľskej pôsobnosti. Uistite sa, že ste vybrali správne miesta, ktoré sú v súlade s vašimi obchodnými cieľmi a cieľovým publikom.

lokálny marketing a jeho výhody

Ako správne merať a optimalizovať lokálne kampane? 

Ak chcete sledovať výkonnosť svojich lokálnych kampaní, môžete použiť reportingové nástroje ako je napríklad Google Analytics 4. Tu sú kroky, ktoré treba dodržať:

1. Nastavte sledovanie konverzií

Sledovanie konverzií vám umožňuje sledovať akcie, ktoré zákazníci vykonajú po kliknutí na vašu reklamu, ako je nákup, vyplnenie formulára alebo telefonát do vašej firmy. Ak chcete nastaviť sledovanie konverzií, budete musieť na svoj web alebo do aplikácie pridať kód sledovania. Získate tak jasný prehľad o výkonnosti, zákazníckom správaní a budete tak môcť robiť kvalifikované rozhodnutia založené na presných dátach.

2. Monitorujte svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)

Vaše KPI sú metriky, ktoré používate na meranie úspešnosti kampaní, ako je miera prekliknutia (MP), miera konverzie a cena za konverziu. Pravidelne monitorujte svoje KPI, aby ste videli, ako vaša kampaň funguje. Tieto podklady vám poskytnú dáta a informácie s námetmi na zlepšenie výkonnosti kampane.

3. Použite A/B testovanie

A/B testovanie zahŕňa vytvorenie dvoch verzií reklamy a ich vzájomné testovanie, aby ste zistili, ktorá z nich funguje na vaše publikum vo vybranom teritóriu lepšie. Môžete otestovať rôzne nadpisy, popisy, obrázky reklám a klipy, aby ste zistili, ktorá kombinácia prináša najviac kliknutí a konverzií.

4. Použite plánovanie reklamy

Plánovanie reklamy vám umožňuje nastavovať, v akých časoch a dňoch sa vaše reklamy zobrazujú zákazníkom. Môžete upraviť svoje cenové ponuky alebo pozastaviť reklamy v čase, kedy je vaša firma zatvorená, keď nestíhate vybavovať všetky dopyty alebo vám chýbajú najžiadanejšie tovary na sklade.

5. Vylúčenie geografického zacielenia

Geografické zacielenie vám umožňuje veľmi podrobne cieliť na zákazníkov v konkrétnych teritóriách. To znamená, že môžete vylúčiť miesta, kde vaša firma nepôsobí alebo kde je relatívne nízky pomer vašich potenciálnych zákazníkov, a ušetrený rozpočet z týchto teritórií použiť na zvýšenie výkonnosti v oblastiach s vyšším záujmom o vaše služby alebo produkty.

Nie ste si istí, či máte správne nastavenú stratégiu pre lokálny marketing? Naši skúsení odborníci vám pomôžu zvýšiť efektivitu vášho marketingu presnejším cielením a optimalizáciou kampaní pre lepšiu lokálnu výkonnosť. Napíšte nám.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00