Blog


font pairing

Font pairing: Ako na webe kombinovať rôzne typy písma?

Dôležitou súčasťou každej webovej stránky je text. Kým v minulosti plnil len informačnú úlohu, dnes vo veľkom ovplyvňuje aj dizajn. Správne zvolené písmo dokáže prilákať pozornosť, zvýrazniť určitý údaj či dokonca podporiť predaj. Typov písiem môže byť na webe rovno niekoľko. Dôležité je však zvoliť také, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Ako na to? Pozrite sa, v čom spočíva moderný font pairing. 

Vyberte si jedno základné písmo

Na začiatok procesu zvaného font pairing je dôležité zvoliť si jedno základné a hlavné písmo, ktoré sa bude používať najčastejšie. Ideálne je také, ktoré sa dobre číta aj v prípade, že je textu na stránke viac. Vhodná je klasika vo forme Arial, Calibri, Roboto alebo Times New Roman.

Tieto písma poskytujú viaceré možnosti, napríklad bold alebo kurzívu, ktorou môžete celý text oživiť, prípadne zvýrazniť určité informácie.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Ďalšie písma vyberajte z rovnakej skupiny

Písma sa delia do niekoľkých základných skupín, a to:

  • Pätkové písma (serif) – ide o písma, ktoré majú kolmé zakončenia ťahov a vizuálne udržiavajú rovinu riadka. Charakteristickým pätkovým písmom je Times New Roman.
  • Bezpätkové písma (sans-serif) – nemajú pätky, čiže kolmé zakončenia. Známe sú tým, že sú graficky jednoduchšie. Do tejto kategórie sa radia Arial, Verdana alebo Tahoma.
  • Písané, ozdobné a zvláštne písma (akcidenčné) – do tejto kategórie patria všetky ozdobné písma a znaky. Ich charakteristickou vlastnosťou je to, že spravidla nepodporujú diakritiku.

Ak si chcete uľahčiť celý proces kombinovania, jednotlivé písma vyberajte z rovnakej skupiny. To znamená, že keď je základné písmo pätkové, mali by byť také aj tie ďalšie.

Výsledkom takéhoto kombinovania je jednoliaty a súdržný vzhľad, ktorý zbytočne pri čítaní nerozptyľuje pozornosť. Na druhej strane, v prípadoch, keď sú písma veľmi podobné, môže výsledok pôsobiť nudne a nevýrazne.

Ak by ste chceli výraznejší, no pritom stále súdržný dizajn, vyskúšajte kombinovať pätkové a bezpätkové písmo rôznych veľkostí. Väčšina týchto písem si navzájom veľmi dobre rozumie, vďaka čomu vám môže celý výber a kombinovanie urýchliť.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Vyskúšajte kontrast

Pekný a zaujímavý výsledok môže poskytnúť aj kombinovanie dvoch veľmi odlišných písem, napríklad tučného a tenkého. Je to preto, že pre návštevníka webstránky je ľahké tieto písma rozlišovať a pochopiť, že každé hrá inú úlohu.

Nemusí ísť však len o kombináciu tučného a tenkého písma, ale tiež o font pairing pätkového a ozdobného. V takýchto prípadoch je však dobré zvoliť si ozdobné písmo, ktoré podporuje diakritiku, aby neskôr nerobilo zbytočné problémy.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Vyhýbajte sa konfliktu

Pri kombinovaní písem chcete vytvoriť kontrast, nie konflikt. Medzi týmito dvoma pojmami je len tenká hranica a kedykoľvek sa môže stať, že namiesto toho, aby písma lákali pozornosť a zároveň si rozumeli, sa budú biť.

Ak chcete byť pri tvorbe kontrastu úspešní, je dôležité vyberať písma, ktoré majú podobné proporcie alebo rovnakú výšku. To vám zaistí, že aj keď písma vyzerajú na prvý pohľad veľmi odlišne, budú vytvárať harmóniu.

Pracujte s rôznymi veľkosťami

Písma môžete od seba odlíšiť nielen výzorom, ale takisto veľkosťou. Ideálne je zvoliť väčší rozmer pre nadpisy, podnadpisy a slogany, a menší pre doplňujúci text, ktorého je viac. Rôznymi veľkosťami pomáhate návštevníkom s čítaním textu. Platí, že veľké písmo si vždy prečítajú ako prvé. Stredne veľké ako druhé a to najmenšie ako posledné.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Do úvahy berte aj kontext

Výber písem a ich kombinovanie závisí aj od toho, na čo sa web zameriava. Ak ide o webovú stránku právnickej firmy alebo spravodajského média, s veľkou pravdepodobnosťou sa v rámci nej nebudú používať písané a ozdobné písma. Naopak v prípade stránok pre dizajnérov, architektov alebo fotografov neexistujú takmer žiadne pravidlá a možnosti v rámci font pairing sú nekonečné.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Zbytočne to nepreháňajte

V súčasnosti je k dispozícii veľké množstvo písem, ktoré lákajú svojím vzhľadom alebo netradičnosťou. Ak sa vám zapáčia viaceré, uložte si ich a následne ich porovnajte. Pamätajte však, že vybrať z nich môžete len dva, maximálne tri typy.

Príliš veľa odlišných písem môže spôsobiť chaos. Návštevníkom sa text nebude dobre čítať a z webu radšej čo najrýchlejšie odídu.

ako na font pairing

Zdroj: Unsplash.com

Font pairing: Vyhýbajte sa viacerým výrazným písmam

Chaos a komplikácie s čítaním textu nemusí spôsobiť len príliš veľa rôznych písem, ale takisto kombinácia dvoch či troch výrazných písaných alebo ozdobných typov. Tie sa pri rozsiahlejšom obsahu môžu prelínať a náročne čítať.

Pri výbere preto dbajte, aby sa vo vašej kombinácii písem vždy nachádzalo aspoň jedno pätkové alebo bezpätkové, ako napríklad Times New Roman alebo Arial.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Vytvorte hierarchiu

Tradičné publikácie, ako napríklad noviny alebo časopisy, veľmi dobre ukazujú, ako vyzerá vizuálna hierarchia písem. Kombinujú totižto viaceré typy, ktoré vizuálne oddeľujú rôzne textové prvky, ako sú napríklad nadpisy, podnadpisy a telo textu. Čitateľ sa tak v množstve slov a viet orientuje oveľa jednoduchšie.

Rovnakú hierarchiu môžete vytvoriť aj na svojom webe. Jednotlivým písmam určite úlohu, ktorú budú zastávať a toto pravidlo aj dodržujte. Konzistentnosť zaistí čistý a jednoliaty výsledok.

ako na font pairing

Zdroj: Instagram.com

Kombináciu si otestujte

Pred finálnym rozhodnutím si písma otestujte. Zistite, či podporujú diakritiku, aké znaky sú spolu s nimi dostupné a či si skutočne rozumejú s ďalším typom, ktorý ste zvolili. Na párovanie písem môžete využiť viacero bezplatných online editorov.

Výber písma nie je jednoduchý. Vyžaduje si dostatok času, trpezlivosti a kreativity. Je možné, že sa vám správna kombinácia nepodarí nájsť na prvýkrát. Rozhodne to však nevzdávajte. V súčasnosti máte k dispozícii tisícky platených aj bezplatných písem, z ktorých určite aspoň jedno zapadne do vášho dizajnu ako uliate.

Nedarí sa vám v kombinovaní písem alebo na to nemáte čas? Kontaktujte nás. Radi vám s celým procesom výberu pomôžeme.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00