Blog


ako na výkonný content marketing

Úspešný content marketing: 7 tipov, ako zaručene zvýšiť jeho výkonnosť

Content marketing je o 62 % lacnejší ako konvenčný marketing. A vygeneruje trikrát toľko leadov. S týmito 7 krokmi sa priblížite k benchmarku výkonnosti obsahového marketingu.

Content marketing je už nejakú dobu stálicou marketingového mixu. Nevyhnutný pre B2B predaj a lákavý pre spotrebiteľské trhy.

Každodenne vyhľadávaný. Konzumovaný. A generujúci konverzie.

Obsahový marketing: Prečo do neho investovať? 

 • Zvýšená viditeľnosť – čím ste viditeľnejší, tým viac klientov máte šancu pritiahnuť
 • Google, Bing, Yahoo a ostatné vyhľadávače sú ako deti, treba ich pravidelne niečím kŕmiť
 • Budujete si brand, svoju autoritu a odbornosť, ktoré sa pretavujú do zvýšenej dôvery v očiach klientov
 • Veľmi pragmatický dôvod: generovanie leadov
 • Ešte pragmatickejší dôvod: konvertovanie prospektov na platiacich zákazníkov, v ideálnom prípade veľmi lojálnych, čo znamená stúpajúce CLV (celoživotná hodnota zákazníka)

Prečo skutočne investovať do content marketingu

Keďže nedáme dopustiť na data-driven marketing, tak tu je niekoľko nepriestrelných argumentov:

 • Content marketing je o 62% lacnejší než tradičný marketing a vygeneruje trikrát toľko leadov
 • Stránky s viac ako 400 blogmi vygenerujú dvakrát taký traffic ako stránky pod touto hranicou
 • SEO blogovanie vám vygeneruje 1000% väčší traffic ako postovanie na sociálnych médiách
 • 16 a viac blogov alebo iných druhov obsahu mesačne generuje 4,5krát viac leadov ako keď sa publikujú maximálne 4
 • A mikroprípadovka na záver: Expresswriters investovali mesačne 1 600 dolárov do prípravy obsahu (primárne blogy, nejaké podcasty a zopár kratších útvarov). Tento obsah, toho času počítajúci 1 142 blogov generoval traffic v hodnote 66 700 dolárov. Podľa ich tvrdení sa v ziskoch dostávali mesačne cez šesťcifernú hranicu. A toto sú čísla, aké chce vidieť každý exekutívec.

Pozrite sa na týchto 7 krokov ako môžete zvýšiť výkonnosť a návratnosť vášho content marketingu.

ako na výkonný content marketing

1. Majte svoj content marketingový plán a na ňom si zakladajte

Jasne si zadefinujte stratégiu svojho content marketingu. Alebo revidujte už existujúcu.

Zadefinovanie stratégie content marketingu je alfou výkonného content marketingu. Štatisticky vytváranie obsahu marketéri v B2B marketingu najčastejšie outsourceujú.

Prieskum Semrushu odhalil, že až 57% respondentov potvrdilo, že majú zadokumentovanú stratégiu vytvárania obsahu. Až 42% marketérov sa priznalo, že ešte len podnikajú prvé kroky v content marketingu.

Obsahová stratégia je plán, aký obsah budete vytvárať, kedy a kde ho publikovať, na akých kanáloch ho budete propagovať a ako budete merať jeho výkonnosť. Content marketing je beh na dlhú trať. Stratégia slúži ako základný referenčný rámec. Aj preto, aby sa predchádzalo narušeniu obsahovej a brandovej konzistentnosti napríklad pri odchode povereného marketéra alebo pri výmene dodávateľa obsahu.

Stratégia v prvom rade obsahuje základné ciele.

Akýkoľvek obsah vytvárate alebo plánujete vytvoriť by preto mal do nejakej miery podporovať aspoň jeden z vytýčených cieľov. Ciele contentovej stratégie v prvom rade zohľadňujú obchodné priority.

Aj keď generovanie leadov je v drvivej väčšine hlavným účelom content marketingu, obsahom môžete chcieť napríklad budovať povedomie

 • vašej značke, produktoch
 • o svojej odbornosti
 • alebo dôveryhodnosti

Nevyhnutnou súčasťou definície stratégie je jasné pomenovanie cieľového publika. Obsah sa vytvára za konkrétnym účelom a pre konkrétne publikum. Poznanie publika je preto dôležité pre vytváranie správneho obsahu ako aj jeho distribúcie na kanáloch, kde sa cieľové publikum najčastejšie vyskytuje. Výskum trhu a vytváranie nákupných persón sú štandardné postupy. Nezabúdajte na segmentáciu publika. Podľa Hubspotu sú bežným počtom 3 segmenty. Do stratégie môžete zahrnúť aj publikačný kalendár alebo publikačný manuál.

2. Fádny headline je vražda

Zabije aj ten najlepší obsah. V priemere 8 z 10 osôb si prečíta headline, ale len 2 z 10 zvyšok. Headline je dôvod, či klik (CTR) bude alebo nebude. Dôležitosť titulky zvyšujú dva faktory:

 • dĺžka pozornosti je v súčasnosti 8 sekúnd,
 • a každú sekundu vznikne 6 nových webov a vypublikuje sa 116 blogov.

Len kým ste sa dočítali sem sa na internete objavilo 10 208 nových blogov a 576 úplne nových webových stránok. Konkurencia je neúprosná. O to väčšiu vážnosť naberá segmentácia a cieľové publikum. Svojím obsahom nemôžete osloviť všetkých. Preto oslovujte tých, kde sa to počíta.

Anatómia úspešných a virálnych headlinov je jednoduchá:

 • v jednoduchosti je krása, a atraktívny prísľub by sa tam mal tiež ukrývať
 • ideálny rozsah 2-7 slov
 • čísla na začiatku ešte stále fungujú najlepšie
 • najklikanejšie titulky sú listicle, inštruktážne alebo edukatívne „ako na…“, osobné skúsenosti, pozitívna zmena
 • koncept YMYL („Your Money, Your Life“) funguje aj pri tvorbe headlinov (titulok odkazuje k pozitívnej zmene:šťastie, zdravie financie, bezpečnosť apod.)

Netreba už ani pripomínať, že aj headline musí byť SEO optimalizovaný.

ako na výkonný content marketing

3. Zvádzajte kvalitou

Aby nastala rovnováha vo vesmíre a vy ste sa dostali o krok bližšie ku kvalifikovanému marketingovému leadu, prísľub v titulke musí byť bezpodmienečne naplnený. A to relevantným a kvalitným obsahom. Ideálne aj s pridanou hodnotou.

Metóda prudkého publikovania rýchlokvaseného obsahu je mrhanie zdrojmi. Obsah, ktorý ponúkate svojím potenciálnym zákazníkom dosahovať vyššie štandardy kvality. Ako vám inak môžu dôverovať, že svojimi službami alebo produktami splníte ich očakávania. Využívanie AI copywritingových nástrojov je lákavé, predovšetkým z časového a finančného hľadiska, ale nevyrieši váš primárny problém. Hodnotný obsah pre ľudí.

Presný, jasný, informatívny text, v ideálnom prípade využitím storytellingového postupu. Samozrejme štruktúrovaným formou obrátenej pyramídy – všetky najrelevantnejšie informácie umiestnené, čo najvyššie. To, čo ste sa na hodinách slohu naučili, že zhrnutie patrí nakoniec sa pri tvorbe online obsahu dostáva na začiatok. Tiež majte na pamäti EAT. Je to rámec, na základe ktorého sa vyhodnocuje kvalita obsahu.

Piliermi dobrého obsahu sú:

 • E ako expertíza
 • A ako autoritatívnosť
 • T ako dôveryhodnosť.

Dosiahnutím vyššie E-A-T zlepšíte výkonnosť svojho obsahu. Ako?

 • Kvalitný a užitočný obsah
 • Originálny – plagiarizmus sa nenosí a je prísne penalizovaný
 • Vytvorený ľuďmi pre ľudí – ak pracujete s AI copywriterskými nástrojmi vždy robte ručné korekcie, prepisovanie a vylaďovanie
 • Priznanie autorstva článku – v ideálnom prípade je autor článku odborníkom vo svojom odbore (kľudne si prizvite odborníkov, blogovanie relevantnými externými expertami je žiaduce)
 • Používajte dôveryhodné zdroje – nezabúdajte na vytváranie relevantných backlinkov (aj backlinky by mali spĺňať kategórie E-A-T)

ako na výkonný content marketing

Väčšina spomínaných doporučení sa ideálne snúbi v prípadových štúdiách. Tie stále zostávajú zlatou baňou na konvertovanie aj vlažných leadov.

4. Nasadzujte nové obsahové formáty

Pod obsahom najčastejšie rozumieme blogy alebo články. Ale čistý text, aj keď akokoľvek obohacujúci, zaniká v multimediálnej konkurencii. Pamätajte, že svojím užívateľom musíte dať dôvod a nejaké prvky, s ktorými by mohli interagovať, aby dochádzalo ku „content engagement“. Okrem „dwell time“ je to ďalšia neprehliadnuteľná metrika (a rankingový faktor), a zároveň aj motivácia ako robiť lukratívnejší obsah.

 • obrázky sú povinnou jazdou, ideálne pôvodné
 • infografiky sú skvelým dátovo-nasýteným pútačom
 • vnorené posty zo sociálnych médií osviežia priestor a štruktúru blogu
 • videá sú perfektným prídavkom (krátke, dlhé, tiktokové)
 • audio sa už tiež stalo novou normou (nahovorením článku na spôsob podcastu uľahčíte čitateľom konzumáciu obsahu za jazdy, behu alebo pri vysávaní)
 • máte podcast na tému v článku, priložte ho (aspoň link)
 • ak ste vtipný, pridajte mémy
 • animácie tiež dokážu spestriť obsah

Blog zbytočne nepreťažujte externými prvkami. Šetrite si obsah na ďalší článok. Content marketing je maratón, nie šprint.

5. Spestrite ponúkaný obsah

Kombinácia rôznych prvkov nového contentu v jednom článkom je diverzifikácia. A diverzifikácia sa týka typov obsahu, ktoré svojmu publiku ponúkate. Nebojte sa experimentovať. Rozšírte škálu svojich blogov od listiclov až po prípadové štúdie.

Väčšina B2B obsahových stratégií disponuje širším inventárom obsahových formátov, predovšetkým:

 • e-knihy,
 • whitepapere,
 • sprievodcovia.

Investujte do longform obsahu. Pozorovanie ContentHacker odhalilo, že longform obsah:

 • priviedol 62 násobne viac ideálnych zákazníkov ako kratší obsah
 • vygeneroval 198,75% viac tržieb
 • priviedol zákazníkov, ktorí po nákupe nemali žiadne reklamácie narozdiel od zákazníkov, ktorí prišli cez iné kanály

ako na výkonný content marketing

Štandardnou výbavou content marketingu sú

 • videá,
 • podcasty,
 • posty na sociálnych sieťach
 • a newslettre.

Ide o overené formáty, ktoré je navyše možné navzájom kombinovať. Vytvárate tak zvýšenú hodnotu z už existujúceho obsahu bez toho, aby ste museli investovať navyše.

6. Udomácnite sa na viacerých kanáloch súčasne

Ideálne SEO optimalizovaný longform blog si vždy nájde svoje publikum a vygeneruje vám kvalifikované leady. Ale to je iba jeden kanál. V súčasnosti je už nevyhnutné obsluhovať niekoľko kanálov súčasne. Podnikáte a tvoríte v dobe omnikanálového obsahu: rôzne druhy contentu sa šíria rôznymi kanálmi.

Vaša webová stránka, newslettre a kontá na sociálnych platformách sú základom zdravej omnikanálovej obsahovej stratégie. Neváhajte kombinovať prvky z existujúceho obsahu na ďalších kanáloch:

 • infografiky na LinkedIne
 • pôvodné fotky na Instagrame
 • krátke videá na TikToku
 • edukatívne-zamerané videá na YouTube
 • audio nahrávky na podcastových platformách (ale kľudne aj na YouTube, ideálne s dynamickým vizuálom)
 • zaujímavé poznatky z vašich prieskumov alebo analýz na Twitteri

Ak sa cítite dobrodružnejšie, máte otvorené dvere aj do Quory, Redditu alebo Wikipédie. Alebo do akejkoľvek relevantnej alternatívy Modrého koníka pre vaše podnikanie. Máte málo času alebo zdrojov a chcete maximalizovať výkonnosť svojho obsahu? Growth hackingové Paretovo pravidlo hovorí, že 20% úsilia by ste mali investovať do tvorby vysoko kvalitného obsahu a 80% do jeho distribúcie a propagácie.

ako na výkonný content marketing

7. Investujte do trvanlivosti

Tá vypláca stabilné dividendy. A istoty sú v evergreen contente. Stratégia content marketingu by mala zohľadňovať akým typom obsahu sa plánujete venovať. Typy obsahu si môžete vyberať a kombinovať v závislosti od vášho odvetvia, cieľových segmentov, ale aj účelu aký chcete dosiahnuť.

Taktika „newsjacking“, teda využitie aktuálnych udalostí, na ktorých sa dokážete „zviesť“ je krátkodobá a v niektorých prípadoch nadužívaná. Aj keď obsah s koronou sa udržal v kurze dlhšie než sme predpokladali. Inak povedané, skvelá investícia „Newsjacking“ (pomôžu vám Google Trends) je metódou rýchlej penetrácie, ak použijeme marketingový žargón. Má svoje opodstatnenie, aj keď možno častejšie pri PR aktivitách. Samozrejme, aj sezónny alebo trendový obsah by mal byť súčasťou zdravej obsahovej stratégie.

Evergreen content je dlhodobá investícia. A preto zostáva nesmierne populárny.

Aj keď sa vám spočiatku môže zdať, že nenachádzate námety na nadčasové témy, máte k dispozícii hneď niekoľko populárnych riešení:

 • FAQs – formát najčastejšie kladených otázok je učebnicový evergreen content
 • Sprievodcovia alebo návody
 • Slovníky alebo zoznamy termínov (glosáre)
 • Whitepapers
 • E-knihy
 • Štúdie, prieskumy a reporty (to znamená obsah vo všeobecnosti založený na dátach)
 • Výbery (Best of)
 • Pillar pages

Prečo je evergreen content takou dobrou investíciou aj navzdory úsiliu, ktoré je treba vynaložiť na jeho vytvorenie?

Štúdia MGA Advertising zistila, že až 70% online užívateľov uprednostňuje sa dozvedieť o produktoch cez obsah ako cez konvenčnú inzerciu. Akékoľvek taktiky zlepšenia content marketingu sa z našich odporúčaní rozhodnete praktizovať, nezabúdajte vždy merať, vyhodnocovať a experimentovať.

Potrebujete pomôcť vyladiť alebo nastaviť content marketing, aby vám prinášal výsledky? Naši špecialisti sú vám k dispozícii! Stačí krátka správa a radi pomôžeme zvýšiť výkonnosť vášho obsahu.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00