5 najčastejších chýb pri nastavovaní reklamy na Facebooku

Vytvorenie vizuálne pútavej reklamy s jasným posolstvom nestačí. Vo väčšine prípadov je len polovicou úspechu a bez správneho nastavenia neprináša očakávané výsledky. 

Facebook ponúka stále viac nástrojov, ktoré vám pomôžu dostať reklamu k užívateľom, pre ktorých je určená. S rozširujúcimi sa možnosťami však pribúdajú aj chyby, ktorých sa môžete pri jej nastavení dopustiť. Každá z nich vás môže pripraviť o stovky nových návštevníkov.

1. Propagácia cez Boost Post

Reklamu na Facebooku môžete najefektívnejšie propagovať prostredníctvom konta Business Manager. Jednoduchá propagácia pomocou nástroja „Propagovať príspevok“ totiž neponúka funkcie navyše, ktoré vašej reklame pomôžu k lepšiemu zacieleniu. 

2. Nedefinovaná cieľová skupina

Ak pri nastavovaní reklamy neurčíte presnú cieľovú skupinu, príspevok sa bude zobrazovať aj užívateľom, ktorých vôbec neosloví. Jeho dosah síce môže byť veľký, no šanca, že pritiahnete nových návštevníkov s reálnym záujmom o službu alebo produkt, výrazne klesá.

3. Príliš úzka cieľová skupina

Definovanie konkrétnej cieľovej skupiny nebude prínosom, ak vsadíte na príliš ohraničené publikum. To zvykne končiť častým zobrazovaním reklamy, ktoré môže vyvolať negatívne  postoje k príspevku.

4. Zlé načasovanie reklamy

Ovplyvniť časté zobrazovanie vyvolávajúce negatívny postoj užívateľov môžete jej správnym načasovaním na konkrétne časové obdobie počas dňa. Jednou z hlavných chýb je, že reklama beží nonstop, čím stráca príťažlivosť. 

5. Grafika neprispôsobená Facebooku

Facebook má na grafické spracovanie reklám svoje vlastné požiadavky. Mnohí užívatelia sa neriadia odporúčanými rozmermi, čo vedie k vizuálne nevhodnému orezávaniu či stvárneniu obrázkov a videí.

Reklamy na Facebooku sú skvelým propagačným nástrojom, ktorý vám pritiahne množstvo zákazníkov bez obrovských investícií. Naučiť sa pracovať s Facebook Ads však vyžaduje čas a prax. Tú získate aj vďaka našim službám v oblasti online marketingu, ktoré pomôžu vašej reklamnej kampani uspieť. 

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00